"Sztuka Leczenia"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Polityka prywatności

Komitet Redakcyjny uprzejmie informuje, że Autorzy (i współautorzy) tekstów przesłanych do Sztuki Leczenia są zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych w realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnieniu publikacji przez Wydawcę. Ponadto Autor zgłaszający pracę (i ewentualni współautorzy) są zobowiązani do zawarcia umowy licencyjnej  w celu udzielenia nieodpłatnie na rzecz Wydawcy licencji niewyłącznej bezterminowej do korzystania z Utworu (licencja Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)). Formularz umowy, po podpisaniu przez Autora (i wszystkich współautorów) oraz zeskanowaniu dokumentu, musi być przesłany na adres e-mailowy Redakcji.

Dane osobowe Autorów i Recenzentów, w tym afiliacje i adresy e-mail przekazane Redakcji Sztuki Leczenia są na podstawie wyrażenia przez nich zgody, wykorzystywane wyłącznie do celów wydawania czasopisma. Nazwiska i afiliacje Autorów wraz z ich pracami stają się po opublikowaniu dostępne w przestrzeni międzynarodowej w druku i na stronie internetowej czasopisma oraz w bazach, w których jest ono indeksowane celem upowszechnienia. 

 

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności.

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.

Czasopismo publikowane jest w modelu otwartym (Open Access).