"Sztuka Leczenia"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
  0000-0003-4436-9080

dr hab. n. hum. Marek Motyka – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
  0000-0002-1025-6443

Członkowie Redakcji
dr n. med. Teresa Gabryś – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
  0000-0002-1976-6765

dr hab. n. o zdr. Iwona Malinowska-Lipień – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
  0000-0002-7096-3406

Sekretarz Redakcji
mgr Beata Jakubczyk – Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków