Studia Judaica
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – redaktor naczelny
 https://orcid.org/0000-0002-5984-5337

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

Krzysztof Niweliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – sekretarz

Adam Kopciowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Alicja Maślak-Maciejewska  (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Małgorzata Stolarska-Fronia (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Niemcy)

Wojciech Tworek (Uniwersytet Wrocławski)

Magdalena Kozłowska (Uniwersytet Warszawski)

Współpraca redakcyjna 

Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)