Studia Judaica
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Kontakt
Studia Judaica
ul. Józefa 19
31-056 Kraków (Poland)

Główna osoba do kontaktu

Studia Judaica
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich c/o Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wsparcie techniczne

Administracja Techniczna | Technical support