Studia Judaica
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Studia Judaica. Półrocznik

Studia Judaica - banner

"Studia Judaica", jako pismo związane z  Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane.    

Strona WWW   | ISSN 1506-9729  | e-ISSN 2450-0100 | Częstotliwość: półrocznik |  Punkty MEiN: 70