History of pharmacy according to Zbigniew Bela

Authors

  • Anita Magowska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.023.9343

Keywords:

history of pharmacy, Zbigniew Bela, Museum of Pharmacy in Cracow

Abstract

This article focuses on life and scientific developments of Zbigniew Bela (1948–2018) who was professor of the history of pharmacy and director of the Museum of Pharmacy of Jagiellonian University in Cracow. The aim of the article is to identify specificity of his research activity, particular because he was a Polish language scholar, however, interested in the history of pharmacy. It was proven that he used literary perspective to investigate the history of pharmacy that was very original and peculiar. His most important achievements were monographs inspired and illustrated by items from the Museum of Pharmacy in Cracow, especially the 16th century formulary by Alexey from Piedmont.

Author Biography

Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań

References

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Materiały udostępnione przez Martę Bela za pośrednictwem Muzeum Farmacji w Krakowie.

OPRACOWANIA

Bela, Zbigniew 1994: Sprawa autorstwa “Sekretów Aleksego z Piemontu”. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1, ss. 3–14.

Bela, Zbigniew 1997: Elementy medycznej scholastyki w sekretach Aleksego z Piemontu. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 3, ss. 195–202.

Bela, Zbigniew 1998a: Ciało człowieka jako podstawa aranżacji niektórych średniowiecznych tekstów medyczno-farmaceutycznych. [W:] VII Sympozjum Historii Farmacji Gietrzwałd, maj 1998, s. 7.

Bela, Zbigniew 1998b: Postać człowieka jako podstawa aranżacji niektórych średniowiecznych i renesansowych tekstów medyczno-farmaceutycznych. Farmacja Polska 15, ss. 707–711.

Bela, Zbigniew 1998c: Postać człowieka jako podstawa aranżacji niektórych średniowiecznych tekstów medyczno-farmaceutycznych. [W:] XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, Kraków 10–13.09.1998. Streszczenia, s. 456.

Bela, Zbigniew 1999a: Aleksego Pedemontana tajemnice. Faksymile. (Transkrypcja i objaśnienia). Kraków: Medycyna Praktyczna, bez paginy.

Bela, Zbigniew 1999b: Aleksego Pedemontana tajemnice. Monografia. Kraków: Medycyna Praktyczna, ss. 375.

Bela, Zbigniew 2000: Muzeum Farmacji UJ jako instytut naukowy. [W:] Magowska A. (red.), Pamiętnik IX Sympozjum Historii Farmacji Łańcut 8–11 czerwca 2000. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, ss. 13–17.

Bela, Zbigniew 2001: Przykłady zastosowania teorii alchemicznego procesu przemiany w przepisach medycznych Arnolda de Villanova i Aleksego z Piemontu. Farmacja Polska 24, ss. 1101–1106.

Bela, Zbigniew 2002: Proch strzelniczy jako lekarstwo. Lekarz Polski 11, ss. 64–72.

Bela, Zbigniew 2003: O stosowaniu homeopatii na początku XX wieku na przykładzie publikacji Johna H. Clarke’a pt. „Proch strzelniczy jako wojenne lekarstwo” (Londyn, 1915). [W:] Dymarczyk I., Kmieć K. (red.), Pamiętnik XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica 2003. Kraków: Wydawnictwo Kontekst, ss. 30–38.

Bela, Zbigniew 2004: Wstęp. [W:] Farmakopea Obozowa i Lazaretowa Wojska Koronnego, Warszawa 1794, reprint. Kraków: Muzeum Farmacji UJ, ss. III–XIV.

Bela, Zbigniew 2005a: Description of a chemical barometer found in a 19th century apothecary manual. [W:] “People and places”: 37th International Congress for the History of Pharmacy, Edinburgh, Scotland, 22nd June-25th June, 2005, programme and abstracts. Edinburgh, s. 25.

Bela, Zbigniew 2005b: John Henry Clarke i jego artykuł pt. Proch strzelniczy jako wojenne lekarstwo. Farmacja Polska 12, ss. 580–587.

Bela, Zbigniew 2005c: Poglądy na temat leczniczych właściwości złota od czasów najdawniejszych po czasy współczesne. Kraków: Medycyna Praktyczna, ss. 664.

Bela, Zbigniew 2005d: Porównanie sposobów leczenia dżumy, opisanych w ‘Sekretach Aleksego z Piemontu’ (Wenecja 1555) i w ‘Herbarzu Marcina Siennika (Kraków 1568). [W:] Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne. Kraków: Muzeum Farmacji UJ, ss. 7–17.

Bela, Zbigniew 2005e: Przepis na barometr chemiczny w XIX-wiecznym aptekarskim manuale. Farmacja Polska 24, ss. 1130–1137.

Bela, Zbigniew 2006a: The virtual laboratory of Michal Sedziwoj reconstructed from his Operatie Elixiris Philosophici and Andreas Libavius’ Alchimia. [W:] Wyka E., Kluza M., Zawada A. (red.), Proceedings of the XXV Scientific Instrument Symposium, 10–14 September 2006, Krakow, Poland. Kraków: University Museum, ss. 209–214.

Bela, Zbigniew 2006b: Who invented “Avicenna’s gilded pills”? Early Medicine and Science 1, ss. 1–10. DOI: 0.1163/157338206775569763.

Bela, Zbigniew 2006c: Wirtualna pracownia Michała Sędziwoja na podstawie jego traktatu pt. „Operatie elixiris philosophici” i książki A. Libaviusa pt. „Alchimia”. [W:] Kalinowski R. (red.), Pamiętnik XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard 2006. Szczecin: Wydawnictwo Kontekst, ss. 27–53.

Bela, Zbigniew (red.) 2007a: 60 lat krakowskiego Muzeum Farmacji, sesja naukowa, Kraków 16 marca 2007: program, teksty referatów. Kraków: Muzeum Farmacji UJ.

Bela, Zbigniew 2007b: Marcepan zlustrowany. [W:] Czyż L. M. (red.), Pamiętnik XVI Sympozjum Historii Farmacji Krasiczyn 2007. Rzeszów: PTFarm, ss. 21–26.

Bela, Zbigniew 2007c: Opis chemicznego barometru w manuale aptekarskiej rodziny Rylów. [W:] Bela Z. (red.), 60 lat krakowskiego Muzeum Farmacji: sesja naukowa, Kraków 16 marca 2007: program, teksty referatów. Kraków: Muzeum Farmacji UJ, ss. 89–99.

Bela, Zbigniew 2007d: Przepisy na afrodyzjaki w Astanga Hrdayam Vagbhaty (Indie, VI/VII wiek n.e.). [W:] Meissner R. (red.), Medycyna i farmacja XIX i XX wieku. Pokłosie Jubileuszowego Naukowego XX Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ss. 1–6.

Bela, Zbigniew (red.) 2008a: 225 lat farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków: Muzeum Farmacji UJ.

Bela, Zbigniew 2008b: Z okazji jubileuszu 225-lecia nauczania farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, druk ulotny. Kraków, ss. 2.

Bela, Zbigniew 2010: Przepisy na leki i kosmetyki w Sekretach Aleksego z Piemontu (XVI wiek). [W:] Marona H. (red.), Medyczne aspekty kosmetologii. Kraków: Małopolska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ss. 7–13.

Bela, Zbigniew 2013: O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji. Kraków: Medycyna Praktyczna, ss. 656.

Bela, Zbigniew 2014: Style mebli aptecznych w stałej ekspozycji krakowskiego Muzeum Farmacji. [W:] Marek A., Urbanek B. (red.), Rozwój aptekarstwa śląskiego: moda i styl w aptekach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, ss. 263–280.

Bela, Zbigniew 2015: Historia farmacji w ujęciu Jana Fryderyka Wolfganga i Józefa Sawiczewskiego. Forum Bibliotek Medycznych 2, ss. 356–364. Dostęp online: http://cybra.lodz.pl/Content/14567/356_pdfsam_FBM_2_2015.pdf.

Bela, Zbigniew 2016a: The authorship of the Secrets of Alexis of Piedmont (Venice, 1555). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1, ss. 41–64.

Bela, Zbigniew 2016b: Życie i dzieło F. I. Semmelweisa w ujęciu L. F. Céline’a. [W:] Korpalska W., Ślusarczyk W. (red.), Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. Bydgoszcz: Collegium Medicum UMK, ss. 229–239.

Dymny, Wiesław; Bela, Zbigniew 1981: Słońce wschodzi raz na dzień i inne utwory. Antologia utworów literackich i rysunków Wiesława Dymnego. Wybór i opracowanie Zbigniew Bela. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kokowski, Michał 2018: Bibliografia prac filologa, prozaika oraz historyka farmacji Zbigniewa Beli (1949–2018). Studia Historiae Scientiarum 17, ss. x–y. Dostęp online: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.024.9344.

Proń, Stanisław 2016: Szukałem człowieka. Wspomnienia. Kraków: Muzeum Farmacji CM UJ.

ZAIKS 2018: Zbigniew Bela. Dostęp online (5.11.2018): https://zaiks.org.pl/1585,0.

Published

12-12-2018

How to Cite

Magowska, A. (2018). History of pharmacy according to Zbigniew Bela. Studia Historiae Scientiarum, 17, 583–599. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.023.9343

Issue

Section

IN MEMORIAM