The life of Tadeusz Banachiewicz and his scientific activity

Authors

  • Renata Bujakiewicz-Korońska Pedagogical University of Cracow, Institute of Physics
  • Jan Koroński Cracow University of Technology, Institute of Mathematics

DOI:

https://doi.org/10.4467/10.4467/23921749SHS.16.011.6154

Keywords:

astronomy, Tadeusz Banachiewicz, Cracovian calculus, Cracovians

Abstract

This paper is a synthetic biography of Tadeusz Banachiewicz (1882–1954), which takes into account his most important scientific achievements. Its aim is to present the achievements of this Polish scientist to the foreign reader.

Author Biographies

Renata Bujakiewicz-Korońska, Pedagogical University of Cracow, Institute of Physics

Jan Koroński, Cracow University of Technology, Institute of Mathematics

References

Archive of the Jagiellonian University. Personal Documents of Tadeusz Banachiewicz, WF II 164.

Archive of The Astronomical Observatory of the Jagiellonian University (OA UJ). Set of the Protocols from Scientific Meetings at the Astronomical Observatory of the Jagiellonian University in the period 1938–1959.

Banachiewicz, Tadeusz 1903a: Bedeckung eines helleren Sterns durch Jupiter. Astronomische Nachtrichen 163/15, pp. 239–240.

Banachiewicz, Tadeusz 1903b: Bedeckung des Sterns BD-6.6191 durch Jupiter 1903 September 19. Astronomische Nachtrichen 163/21, pp. 335–336.

Banachiewicz, Tadeusz 1923: Maszyny do rachowania. Rocznik Astronomiczny Obserwatorium Krakowskiego na rok 1923. Kraków.

Banachiewicz, Tadeusz 1928: Obserwatorium krakowskie w latach 1919–1927. Kraków.

Banachiewicz, Tadeusz 1959: Rachunek krakowianowy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baran, Lubomir Włodzimierz 1986: Zastosowanie metod krakowianowych do wyrównywania dużych sieci geodezyjnych. Zeszyty Naukowe AGH Nr 999. Series “Geodezja” 86 (Kraków), pp. 41–50.

Bujakiewicz-Korońska, Renata 1985: Idee naukowe i organizacyjne Tadeusza Banachiewicza. Master Thesis, written under Prof. dr hab. K. Rudnicki in Astronomical Observatory of the Jagiellonian University. Kraków.

Bujakiewicz-Korońska, Renata; Koroński, Jan 1996: Krakowiany i inne idee matematyczne Tadeusza Banachiewicza. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Series “Matematyka–Fizyka” 76, pp. 23–46.

Bujakiewicz-Korońska, Renata; Koroński, Jan 2012: Matematyczne idee Tadeusza Banachiewicza. [In:] Adam Strzałkowski (ed.), Tadeusz Banachiewicz 1882–1954. Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU. Seria W służbie Nauki 21. Kraków, pp. 63–85.

Dworak, T. Zbigniew 2003: Kraków – centrum obserwacji gwiazd zaćmieniowych. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 5, pp. 5–29. Available online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU-r2003-t5/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAUr2003-t5-s529/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU-r2003-t5-s5-29.pdf (retrieved: 07/09/2016).

Dworak, T. Zbigniew; Kreiner, Jerzy M. 1985: Tadeusz Banachiewicz – twórca krakowianów. Kraków: Wydawnictwo Ossolineum PAN. Seria Nauka dla wszystkich Nr 387. ISBN 83-04-02128-5.

Dworak, T. Zbigniew; Kreiner, Jerzy M.; Mietelski, Jan 2000: Tadeusz Banachiewicz (1882–1954). [In:] Bolesław Szafirski (ed.), Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki UJ. Kraków: Księgarnia Akademicka. Skład i druk: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-7188-326-9, pp. 161–179.

Gaździcki, Jerzy 1986: Krakowiany w obliczeniach geodezyjnych. Zeszyty Naukowe AGH Nr 999. Series “Geodezja” 86, Kraków, pp. 13–16.

Gołąb, Stanisław 1964: Studia z dziejów Katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Wydanie Jubileuszowe UJ.

Hockey, Thomas; Trimble, Virginia; Williams, Thomas R.; Bracher, Katherine; Jarrell, Richard; Marché, Jordan D.; Ragep, F. Jamil 2007: Biographical Encyclopedia of Astronomers. New York: Springer-Verlag. Print ISBN 978-0-387-35133-9; eReference ISBN 978-0-387-30400-7.

Koroński, Jan 2015: Twórca rachunku krakowianowego. Nasza Politechnika 4(140), pp. 21–22. Available online: http://nasza.pk.edu.pl/images/stories/NP/np-2015-04.pdf (retrieved: 19/09/2016).

Koroński, Jan; Bujakiewicz-Korońska, Renata 2010: Matematyczne idee Tadeusza Banachiewicza w kontekście ich zastosowań. Czasopismo Techniczne 1. Nauki Podstawowe 1–NP, pp. 3–29. Available online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=152868 (retrieved: 07/09/2016).

Kreiner, Jerzy M. 2000: Polskie obserwacje zaćmień Słońca. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 2, pp. 75–90. Available online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-II-2000-7.pdf (retrieved: 07/09/2016).

Kreiner, Jerzy M.; Brancewicz, Henryk; Machalski, Jerzy 2003: Dyskusja po referacie T. Zbigniewa Dworaka „Kraków – centrum obserwacji gwiazd zaćmieniowych”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 5, pp. 29–31. Available online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-V-2003-1-dyskusja.pdf (retrieved: 07/09/2016).

Kreiner, Jerzy M.; Piotrowska, Ewa 2006: Bibliografia prac Profesora Tadeusza Banachiewicza. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 7, pp. 327–369. Available online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-VII-2006-10.pdf (retrieved: 07/09/2016).

Łoza, Stanisław 1938: Czy wiesz kto to jest? Warszawa: Wyd. Głównej Księgarni Wojskowej.

Mietelski, Jan 2002: Tadeusz Banachiewicz i jego krakowiany. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 4, pp. 5–32. Available online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-IV-2002-1.pdf (retrieved: 07/09/2016).

Mietelski, Jan 2010: Uwagi czytelnika „Notat codziennych Tadeusza Banachiewicza”. Prace Komisji Historii Nauki PAU 10, pp. 253–262. Available online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-X-2010-15.pdf (retrieved: 07/09/2016).

Milbert, Stanisław 1986: Wkład profesora Tadeusza Banachiewicza w rozwój krakowskiego ośrodka geodezyjnego. Zeszyty Naukowe AGH 999, Series “Geodezja” 86 (Kraków), pp. 17–19.

Peretiatkowicz, Antoni; Sobeski, Michał 1932: Współczesna kultura polska: nauka, literatura, sztuka: życiorysy uczonych, literatów i artystów z wyszczególnieniem ich prac. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Rybka, Eugeniusz 1983: Astronomia ogólna. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-02706-1.

Sierpiński, Wacław 1946: Zasady algebry wyższej, Monografie Matematyczne 11, Warszawa–Wrocław: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.

Strzałkowski, Adam (ed.) 2012: Tadeusz Banachiewicz 1882–1954. Kraków: Polska Akademia Umiejętności Archiwum Nauki PAN i PAU. Series “W służbie Nauki” 21.

Strzałkowski, Adam; Kreiner, Jerzy M. 2002: Dyskusja po referacie Jana Mietelskiego „Tadeusz Banachiewicz i jego krakowiany”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 4, pp. 32–37. Available online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-IV-2002-1-dyskusja.pdf(retrieved: 07/09/2016).

Szafraniec, Rozalia 1985: Prof. T. Banachiewicz na tle „Notat codziennych”. (Private inf.).

Witkowski, Józef 1955: The life and work of Prof. Dr Tadeusz Banachiewicz. Acta Astronomica, Seria C, Vol. 5, pp. 85–94.

Witkowski, Józef 1969: Tadeusz Banachiewicz – uczony, nauczyciel, autor, wydawca, człowiek. Warszawa: Muzeum Techniki, Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Witkowski, Józef; Kordylewski, Kazimierz 1953: Pokłosie 50-letniej działalności naukowej Tadeusza Banachiewicza. Kraków: Drukarnia Związkowa.

Zawada, Anna K. 2004: Observo ergo sum – Tadeusz Banchiewicz 1882–1954. Kraków: Wystawa Czasowa Collegium Maius 2004, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Downloads

Published

24-11-2016

How to Cite

Bujakiewicz-Korońska, R., & Koroński, J. (2016). The life of Tadeusz Banachiewicz and his scientific activity. Studia Historiae Scientiarum, 15, 275–300. https://doi.org/10.4467/10.4467/23921749SHS.16.011.6154

Issue

Section

RESEARCH PAPERS AND COMMUNICATIONS