Physics at the University of Lviv since the 17th century until the second world war: Addenda to the bibliography

Authors

  • Andrij Rovenchak Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv
  • Olena Kiktyeva Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.004.6147

Keywords:

17th century physics, 18th century physics, 19th century physics, 20th century physics, University of Lviv, Wojciech Urbański, bibliography

Abstract

Previously, an attempt was made to compile in a series of papers a complete bibliography of works related to physics at the University of Lviv. The period since the foundation of the University in 1661 until the division of the Chair of Physics in 1872 was discussed by Rovenchak (2014). Special attention was paid to the development of theoretical physics, starting from the first professor, Oskar Fabian (Rovenchak 2009), followed by the famous physicist Marian Smoluchowski (Rovenchak 2012), and finally the Interbellum (Rovenchak 2013). The history of astronomy at the University of Lviv, albeit without a special bibliographic section, is presented by Novosyadlyj (2011) and Apunevych et al. (2011). The development of the experimental physics since 1872 still awaits a detailed study.

The present paper will provide some additions to this bibliography: firstly with the descriptions of several missing early works from the 17th and 18th century and then, with a presentation of the activity of Wojciech Urbański. It is followed by a couple of works by Oskar Fabian and Marian Smoluchowski.

Finally, minor complements to the bibliographic lists from the 1930s will be made, including popular newspaper articles. We strive to present the bibliographic description as completely as possible, in particular by avoiding abbreviations in names and titles, so that readers can extract any information of their interest.

All items were examined de visu except for those marked with an asterisk (*) after the number.

Author Biographies

Andrij Rovenchak, Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv

Olena Kiktyeva, Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv

References

Anonymous 1873: Dr. fil. Wojciech Urbański. Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 17(438), pp. 4, 11–14. Available online: http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/docmetadata?id=13297 (retrieved: 12/09/2016).

Apunevych, Stepan; Lohvynenko, Oleksandr; Novosyadlyj, Bohdan; Kovalchuk, Marija 2011: First Astronomical Observatory in Lviv. Kinematics and Physics of Celestial Bodies 27(5), pp. 265–272. Available online: http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0884591311050023 (retrieved: 12/09/2016).

Backer, Augustin et Alois de; 1836: Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, ou Notices bibliographiques. Liège: Imprimerie de L. Grandmont-Donders, Libraire. Google Books. Available online: https://books.google.com.ua/books?id=yTwhonVXwxwC (retrieved: 12/09/2016).

Brown, Józef 1862: Biblioteka pisarzów assystencyi polskiéj Towarzystwa Jezusowego: powiększona dwoma dodatkami, z których pierwszy zawiera polskie i rossyjskie tłomaczenia, drugi wydania pisarzy Towarzystwa Jezusowego do innych assystencyi należących w Polsce i Rossyi. Poznań: w komisie i czciońkami Ludwika Merzbacha. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Available online: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=11741 (retrieved: 12/09/2016).

Dąbrowski, Mirosław 2007: Wojciech Urbański – polski badacz zjawisk elektrycznych. Nauka 2, pp. 151–160. Katalog HINT. Available online: http://hint.org.pl/hid=E20C4 (retrieved: 12/09/2016).

Encyklopedia 2014: Encyсlopedia. L’vivs’kyj nacional’nyj universytet imeni Ivana Franka. T. 2. Lviv: Lviv University Press.

Estreicher, Karol 1894: Bibliografia polska. 140,000 druków. Część III. Tom II (Ogólnego zbioru tom XIII). Kraków: czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Available online: http://www.estreicher.uj.edu.pl/skany/?dir=dane_indeks|13 (retrieved: 29/12/2016).

Farrell, Allan P., S.J. (transl.) 1970: The Jesuit Ratio Studiorum of 1599. Washington. Boston College Library. Available online: http://www.bc.edu/sites/libraries/ratio/ratio1599.pdf (retrieved: 12/09/2016).

Finkel, Ludwik; Starzyński, Stanisław 1894:Historya Uniwersytetu lwowskiego. Cz. I, II. Lwów. Internet Archive. Available online: https://archive.org/details/historyauniwers00stargoog (retrieved: 12/09/2016).

Heilbron, John L. 1982: Elements of early modern physics. Berkeley: University of California Press.

Kętrzyński, Wojciech 1898: Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Nar. im. Ossolińskich = Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Ossolinianae Leopoliensis. Tom III. Lwów: Nakładem Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Available online: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=9264 (retrieved: 12/09/2016).

Krček, Franciszek 1914: Stulecie Gazety Lwowskiej 1811–1911. Tom trzeci, część III: Bibliografia dodatku miesięcznego do Gazety Lwowskiej (1872–1873) i Przewodnika Naukowego i Literackiego (1873–1910). Lwów: Redakcja „Gazety Lwowskiej”. Available online: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=15100 (retrieved: 12/09/2016).

Matwiiszin, Jarosław 1974: Idee Kopernika na Ukrainie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 19(4), pp. 657–676.

Novosyadlyj, Bohdan (ed.) 2011: Istorija Astronomiènoji observatoriji L’vivs’koho nacional’noho universytetu imeni Ivana Franka. Lviv: Lviv University Press.

Prawdan 1887: Ze Lwowa. Gazeta Polska 141 (Warszawa, 27 Czerwca), pp. 1–2. Available online: http://polona.pl/item/14786208/ (retrieved: 12/09/2016).

Ratio 1606: Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu. Romè: In Collegio Rom. eiusde[m] Societ. Google Books. Available online: https://books.google.com.ua/books?id=XhhNAAAAcAAJ (retrieved: 12/09/2016).

Röskau-Rydel, Isabel 1993: Kultur an der Peripherie des Habsburger Reiches: die Geschichte des Bildungswesens und der kulturellen Einrichtungen in Lemberg von 1772 bis 1848. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.

Rovenchak, Andrij 2009: Oskar Fabian, the first head of the Department for Theoretical Physics at the University of Lviv. Acta Physica Polonica A 116(2), pp. 109–113. Available online: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/116/a116z201.pdf (retrieved: 12/09/2016).

Rovenchak, Andrij 2012: Lviv period for Smoluchowski: Science, teaching, and beyond. Condensed Matter Physics 15(4), art. 40002, 15 p. Available online: http://dx.doi.org/10.5488/CMP.15.40002(retrieved: 12/09/2016).

Rovenchak, Andrij 2013: Bibliography of the Department for Theoretical Physics, University of Lviv, in 1914–1939. Journal of Physical Studies 17(3), art. 3002, 13 p. Available online: http://physics.lnu.edu.ua/jps/2013/3/pdf/3002-13.pdf (retrieved: 12/09/2016).

Rovenchak, Andrij 2014: Physics at the University of Lviv: The first two centuries in the bibliographic aspect. Journal of Physical Studies 18(2/3), art. 2005, 20 p. Available online: http://physics.lnu.edu.ua/jps/2014/2/pdf/2005-20.pdf (retrieved: 12/09/2016).

Surman, Jan Jakub 2012: Habsburg Universities 1848–1918. Biography of a Space. Dr. Phil. Dissertation, Universität Wien. Universitäts Bibliothek E-Theses. Available online: http://othes.univie.ac.at/18482/ (retrieved: 12/09/2016).

Więsław, Witold 2014: Dodatek III do Bibliografiji Teofila Żebrawskiego. Wrocław: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2015: Fizyka. [In:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Edited by Adam Redzik. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.

Von Wurzbach, Constant 1856–91: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. Vol. 1–60. Wien. Available online: http://www.literature.at/collection.alo?objid=11104 (retrieved: 03/09/2016).

Zapasko, Jakym; Isajevyč, Jaroslav 1981–84: Pam’jatky knyžkovoho mystectva: kataloh starodrukiv,vydanykh na Ukrajini. Kn. 1, 2. Lviv: Vyšča škola.

Żebrawski, Teofil 1873: Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań. Kraków. Silesian University of Technology Digital Library. Available online: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=23414 (retrieved: 12/09/2016).

Downloads

Published

24-11-2016

How to Cite

Rovenchak, A., & Kiktyeva, O. (2016). Physics at the University of Lviv since the 17th century until the second world war: Addenda to the bibliography. Studia Historiae Scientiarum, 15, 47–73. https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.004.6147

Issue

Section

RESEARCH PAPERS AND COMMUNICATIONS