The Completed List of Polish Historical Journals Based on the Journal Evaluation Model Developed by the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.019.17710

Keywords:

lists of journals, evaluation of journals, evaluation of technical standards of a journal, bibliometric evaluation, history and archival science, Polish historical journals, List of Polish Historical Journals by Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN

Abstract

The article is a result of the work started in 2022 and aimed at creating “The List of Polish historical journals, rated by the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (Science Studies and Science-of-Science Divion of the Institute for History of Science, Polish Academy of Sciences)”. The list contains an integrated and transparent technico-bibliometric evaluation of journals.

The article presents the results of the review of 216 Polish journals in the field of history and archival science, in terms of their technical and bibliometric achievements, as evaluated by the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (2021) on a scale of 0–200 points.

The results were compared with the ministerial scores according to the Regulation of the Minister of Education and Science of December 21, 2021 and July 17, 2023.

Author Biography

Dorota Kozłowska, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

-

References

Arianta2. Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne 2023: Oficjalna strona internetowa. URL: https://arianta.pl (dostęp 11.06.2023).

Drabek, Aneta (2018): Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań. Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5683972.

Kokowski, Michał 2021: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. Studia Historiae Scientiarum 20, ss. 821–858. DOI: 10.4467/2543702XSHS.21.024.14055.

Kokowski, Michał 2022: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). Studia Historiae Scientiarum 21, ss. 667–700. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.019.15985.

Kokowski, Michal 2023: Model ewaluacji czasopism PN IHN PAN: adjustacja zasad oceny czasopism i uaktualnienie punktacji czasopism z historii nauki w 2023. Studia Historiae Scientiarum 22. DOI: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.018.17709.

Kozłowska, Dorota 2022: Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism. Studia Historiae Scientiarum 21, ss. 613–666. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.018.15984.

MEiN 2021: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-zdnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawiewykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencjimiedzynarodowych (dostęp: 10.06.2023).

MEiN 2023: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (dostęp: 27.07.2023).

MIAR 2021a: Information Matrix for the Analysis of Journals. Uniwersytet w Barcelonie. URL: https://miar.ub.edu (dostęp: 13.09.2021).

MIAR 2021b: Specialized databases. URL: https://miar.ub.edu/databases/GRUPO/E (dostęp: 13.09.2021).

MIAR 2021c: Multidisciplinary databases. URL: https://miar.ub.edu/databases/GRUPO/S (dostęp: 13.09.2021).

MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46 (dostęp: 10.06.2023).

Wykaz czteroletni – część A. URL: https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82 (dostęp: 10.06.2023).

Wykaz czteroletni – część B. URL: https://www.gov.pl/attachment/fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f (dostęp 10.06.2023).

Wykaz czteroletni – część C. URL: https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06 (dostęp 10.06.2023).

Wikipedia 2023: Otwarty dostęp. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dost%C4%99p (dostęp 9.06.2023).

Published

05-10-2023

How to Cite

Kozłowska, D. (2023). The Completed List of Polish Historical Journals Based on the Journal Evaluation Model Developed by the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN . Studia Historiae Scientiarum, 22, 671–757. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.019.17710

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION