List of Historical Journals Based on the New Model of Journal Evaluation – First Results

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.018.15984

Keywords:

list of journals, evaluation of journals, evaluation of technical standards of journals, bibliometric evaluation, list of historical journals prepared by the Science-of-Science and Science Studies Research Unit of the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences

Abstract

The article presents the results of the research on the technical and bibliometric achievements of Polish journals in the field of history and archives, the discipline of history, and compared them with the scores on the official list of scientific journals and reviewed materials from international conferences of the Polish Ministry of Education and Science published on December 21, 2021.
The aim of such research is to perform an technical and bibliometric assessment of historical journals that will be both integrated and transparent, and to create a new list of historical journals prepared by the Science-of-Science and Science Studies Research Unit of the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences.
All the rules of the New List will be clearly defined and will allow editorial offices / scientific institutions to set scores independently. It will also aim to improve the editorial and reviewing process, and to create a transparent website containing all necessary data for both authors and readers.

References

Biblioteka Główna. Gdański Uniwersytet Medyczny 2022: SHERPA/RoMEO. Polityka wydawców. URL: https://biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=406 (dostęp: 06.06.22).

Drabek, Aneta (2018): Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań. Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5683972.

Hendricks, Ginny; Rittman, Martyn; Bartell, Amanda 2022: Amendments to membership terms to open reference distribution and include UK jurisdiction (2022 April 04). URL: https://www.crossref.org/blog/amendments-to-membership-terms-to-open-reference-distribution-and-include-uk-jurisdiction/.

Index Copernius International 2022: Wskaźnik Index Copernicus Value (ICV). URL: https://indexcopernicus.com/index.php/pl/parametryzacja-menu/journals-master-list (dostęp: 6.06.2022).

Kokowski, Michał 2021: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. Studia Historiae Scientiarum 20, ss. 821–858. DOI: 10.4467/2543702XSHS.21.024.14055.

Kokowski, Michał 2022a: Czasopisma z historii nauki na liście czasopism MEiN (21.12.2021) PN IHN PAN (2022). Pierwsze wyniki. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność” (Kraków – Warszawa, 29.06.2022). Prezentacja.

Kokowski, Michał 2022b: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). Studia Historaie Scientiarum 21. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.019.15985.

MEiN 2021: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (dostęp: 06.06.2022).

MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46 (dostęp: 1.06.2022).

Wykaz czteroletni – część A. URL: https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82 (dostęp: 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część B. URL: https://www.gov.pl/attachment/fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f (dostęp 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część C. URL: https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06 (dostęp 1.06.2022).

PBN 2022a: Jak poprawnie wprowadzić numer DOI? URL: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/jak-poprawnie-wprowadzic-numer-doi/ (dostęp: 06.06.22).

PBN 2022b: Czym jest ORCID. URL: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/co-to-jest-orcid/ (dostęp: 06.06.22). Publons 2022: Track more of your research impact. URL: https://publons.com/about/home/ (dostęp: 06.06.22).

PBN 2022a: Jak poprawnie wprowadzić numer DOI? URL: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/jak-poprawnie-wprowadzic-numer-doi/ (dostęp: 06.06.22).

PBN 2022b: Czym jest ORCID. URL: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/co-to-jest-orcid/ (dostęp: 06.06.22). Publons 2022: Track more of your research impact. URL: https://publons.com/about/home/ (dostęp: 06.06.22).

SCImago Journal Ranks 2022: Homepage. URL: https://www.scimagojr.com/journalrank.php (dostęp: 06.06. 2022). SHERPA/RoMEO 2022: Welcome to Sherpa Romeo. URL: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ (dostęp: 06.06.22).

Published

26-08-2022

How to Cite

Kozłowska, D. . (2022). List of Historical Journals Based on the New Model of Journal Evaluation – First Results. Studia Historiae Scientiarum, 21, 613–666. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.018.15984

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION