Scoring of Journals from the History of Science on the Lists of MNiSW (January 25, 2017), MEiN (December 21, 2021) and PN IHN PAN (2022)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.019.15985

Keywords:

history of science, types of journals from the history of science, criteria for the evaluation of scientific journals, scoring of scientific journals, selection criteria for journals from the history of science, “List of Journals of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (January 25, 2017)”, “List of Journals of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland (December 21, 2021)”, “List of Journals from the History of Science Prepared by the Unit for Science of Science and Science Studies at the Institute for History of Science of the Polish Academy of Sciences”

Abstract

The article describes the types of journals from the history of science, the criterion for selecting journals from the history of science, the transparent evaluation criteria of scientific journals adopted in the “List of journals of the Unit for Science of Science and Science Studies at the Institute for History of Science of the Polish Academy of Sciences” (2022) and the scorings of journals from the history of science on the Lists of journals of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (January 25, 2017), the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland (December 21, 2021) and the Unit for Science of Science and Science Studies at the Institute for History of Science of the Polish Academy of Sciences (2022).

References

Kim, Sung Ho 2021: Max Weber. [In:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/weber/ (dostęp: 1.06.2022). First published August 24, 2007; substantive revision November 27, 2017.

Kokowski, Michał 2021a: Projekt nowego modelu oceny czasopism. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Komitet Naukoznawstwa. 12.01.2021.

Kokowski, Michał 2021b: Problem list czasopism naukowych w Polsce i idea nowej listy. Czasopisma z historii i historii nauki. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 26.02.2021. Prezentacja.

Kokowski, Michał 2021c: Obiektywne mierniki dokonań czasopisma naukowego i kosztów publikacji oraz idea listy czasopism punktowanych według Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN©. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 26.03.2021. Prezentacja.

Kokowski, Michał 2021d: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. Studia Historiae Scientiarum 20, ss. 821–858. DOI: 10.4467/2543702XSHS.21.024.14055.

Kokowski, Michał 2022a: Czasopisma z historii nauki na liście czasopism MEiN (21.12.2021). Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 30.05.2022. Prezentacja.

Kokowski, Michał 2022b: Czasopisma z historii nauki na liście czasopism MEiN (21.12.2021) i PN IHN PAN (2022). Pierwsze wyniki. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 29.06.2022. Prezentacja.

Minister Edukacji i Nauki 2021a: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL (dostęp 1.06.2022): https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a. Załączniki, URL: https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda; https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a (dostęp: 1.06.2022).

Minister Edukacji i Nauki 2021b: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL (dostęp 1.06.2022): https://www.gov.pl/attachment/8d0fd083-674f-46b7-9b6a-b0798a57e86e. Załączniki, URL: Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych; Scalony wykaz dyscyplin dla czasopism i materiałów konferencyjnych (dostęp: 1.06.2022).

Minister Edukacji i Nauki 2021c: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe (dostęp: 1.06.2022).

Minister Edukacji i Nauki 2021d: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001994/O/D20211994.pdf (dostęp: 1.06.2022).

Minister Edukacji i Nauki 2021e: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (dostęp: 1.06.2022).

Minister Edukacji i Nauki 2021g: Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (dostęp: 1.06.2022)

MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46 (dostęp: 1.06.2022).

Wykaz czteroletni – część A. URL: https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82 (dostęp: 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część B. URL: https://www.gov.pl/attachment/fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f (dostęp: 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część C. URL: https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06 (dostęp: 1.06.2022).

MNiSW 2018a: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dz.U. 2018 poz. 1818. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf (dostęp 1.06.2022).

MNiSW 2018b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dz. U. 2018 poz. 2152. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002152/O/D20182152.pdf; https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/11/rozporzadzenie-w-sprawie-sporzdzania-wykazw-wydawnictw-monografiinaukowych-oraz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materiaw.pdf (dostęp: 1.06.2022).

MNiSW 2019a: Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych 2019 r. (31 lipca 2019). URL: https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf (dostęp: 1.06.2022).

MNiSW 2019b: Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych 2019 r. (18 grudnia 2019). URL: https://www.gov.pl/attachment/18cceb47-a74e-4593-9866-a8062e5f3d74 (dostęp: 1.06.2022).

Published

26-08-2022

How to Cite

Kokowski, M. . (2022). Scoring of Journals from the History of Science on the Lists of MNiSW (January 25, 2017), MEiN (December 21, 2021) and PN IHN PAN (2022). Studia Historiae Scientiarum, 21, 667–700. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.019.15985

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>