The academic virtues in public discussion: Adam Schaff and the campaign against the Lvov-Warsaw School in post-war Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.021.14052

Keywords:

public discussions, academic virtues, Stalinism, Adam Schaff, the Lvov-Warsaw School, Polish philosophy

Abstract

Adam Schaff was at the front of the ideological campaign organized in post-war Poland during the wave of Stalinization. By attempting to adapt the Soviet “model” of public discussion to Polish academia, Schaff wanted to teach the representatives of the Lvov-Warsaw School of logic how to lead a scholarly debate. Schaff ’s group consisted of young scholars from the Instytut Kształcenia Kadr Naukowych [Institute for Education of Scientific Staff] and with critical reviews on the works of Polish logicians they tried to force their opponents to change the basic principles of their academic practice under the new circumstances. Nevertheless, Schaff ’s project failed since, unlike Soviet scholars, the participants in the discussion referred to different academic virtues that made the adaptation of the Soviet

model of public discussion impossible.

References

Adam Schaff 2003: Nie ma innej drogi (interview). Available online (29.05.2020): https://www.youtube.com/watch?v=mMBkGFEukq4.

Adam, Schaff 1997: Moje spotkania z nauką polską, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Adibekov, Grant M. 1998: Soveshhanija Kominforma 1947, 1948, 1949. Dokumenty i materialy. Moskva: Rosspen.

Ajdukiewicz, Kasimir 1934: Das Weltbild und die Begriffsapparatur. Erkenntnis 4, pp. 259–287.

Ajdukiewicz, Kasimir 1934: Sprache und Sinn, Erkenntnis 4, pp. 100–138.

Ajdukiewicz, Kasimir 1935: Die Wissenschaftliche Weltperspective. Erkenntnis 5, pp. 22–30.

Ajdukiewicz, Kazimierz 1937: Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym. Przegląd filozoficzny III, pp. 271–287.

Ajdukiewicz, Kazimierz 1946: O tzw. Neopozytywizmie. Myśl Współczesna 6–7, pp. 155–176.

Ajdukiewicz, Kazimierz 1953: W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych. Myśl filozoficzna 2, pp. 292–334.

Aleksandrov, Grigorij F. 1946: Istorija zapadnoevropejskoj filosofii. Moskva. Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR.

Baczko, Bronisław 1951a: O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego. Myśl filozoficzna 1–2, pp. 247–289.

Baczko, Bronisław 1951b: O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego, Warszawa: TKKN.

Bińko, Beata 1996: Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR – narzędzie ofensywy ideologicznej w nauce i szkolnictwie wyższym. Kultura i Społeczeństwo 2, pp. 199–214.

Borejsza, Jerzy 1945: Rewolucja łagodna. Odrodzenie 10–12, p. 1.

Brożek, Anna & Chybińska Alicja (eds) 2016: Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Budzynska, Celina 1952: Krytyka i samokrytyka niezawodny oręż partii. Nowe Drogi 7, pp. 117–127.

Chałasiński, Józef 1951: Z zagadnień metodologii badań społecznych. Myśl Filozoficzna 1, p. 75–105.

Chałasiński, Józef 1952: Rzecz z powodu „Humanistyki bez hipostaz”. Myśl Filozoficzna 2, pp. 303–314.

Chudoba, Wiesław 2014: Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Chwedeńczuk, Bohdan 2005: Dialogi z Adamem Schaffem. Warszawa: Iskry.

Connelly, John 1996: Internal Bolshevisation? Elite Social Science Training in Stalinist Poland. Minerva 34 (4), pp. 323–346.

Daston, Lorraine; Galison, Peter 2007: Objectivity. New York: Zone Books.

Daston, Lorraine 1994: Historical epistemology. [In:] Chandler, James, Davidson, Arnold, Harootunian, Harry (ed.) 1993: Questions of evidence: Proof, practice, and persuasion across the disciplines. Chicago: University of Chicago Press, pp. 282–289.

Dembowski, Bronisław 1997: Spór o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej, Włocławek: Włocławskie wydawnictwo diecezjalne.

Drabek, Anna; Woleński, Jan; Radzki, Mateusz M. 2019: Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School. London: Palgrave Macmillan.

Fleck, Ludwik 1935: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Garrido, Ángel & Wybraniec-Skardowska, Urszula (eds.) 2018: The Lvov-Warsaw School. Past and Present, Basel: Birkhäuser.

Holland, Henryk 1952: Legenda o Kazimierzu Twardowskim. Myśl Filozoficzna 3, pp. 260–312.

Holland, Henryk 1953: Legenda o Kazimierzu Twardowskim, Warszawa: Książka i Wiedza.

Hübner, Piotr 1983: I Kongres Nauki Polskiej jako forma realizacji założeń polityki naukowej państwa ludowego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Husserl, Edmund 1910: Philosophie als strenge Wissenschaft.

Juchnowski, Sebastian 2019: Krytyka konwencjonalizmu w myśli Leszka Kołakowskiego w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Wrocławskie Studia Politologiczne 27, pp. 54–72.

Khlevnuk, Oleg. V. 2015: Stalin: New Biography of A Dictator. New Heaven & London: Yel University Press.

Kojevnikov, Alexei 1998: Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty Democracy circa 1948. The Russian Review 57, pp. 25–52.

Kojko, Jerzy 2009: Polskie spory filozoficzne w latach 1945–1949. Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wolnej 4 (179), pp. 101–144.

Kolakowski, Leszek 1978: Main Currents of Marxism. Vol. I: The Founders. Vol. II: The Golden Age. Vol. III: The Breakdown, trans. P.S. Falla. Oxford: Oxford University Press.

Kołakowski, Leszek 1953: Filozofia nieinterwencji. Myśl Filozoficzna 2, pp. 335–373.

Kołakowski, Leszek 2019: Chrześcijaństwo. Kraków: Znak.

Kotarbiński, Tadeusz 1925: Logika dla nauczycieli a logika matematyczna. Ruch filozoficzny IX (9–10), pp. 519–532.

Kotarbiński, Tadeusz 1929: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Lwów: [n/p].

Kotarbiński, Tadeusz 1935: Zasadnicze myśli pansomatyzmu. Przegląd Filozoficzny 1935 IV, pp. 139–148.

Kotarbiński, Tadeusz 1952a: Odpowiedź. Myśl filozoficzna 2, pp. 315–330.

Kotarbiński, Tadeusz 1952b: Listy do redakcji: W sprawie artykułu „Legenda o Kazimierzu Twardowskim”. Myśl filozoficzna 2, pp. 356–358.

Kroński, Tadeusz 1952: O „Historii filozofii” W. Tatarkiewicza, Myśl Filozoficzna 4, pp. 249 –272.

Kotarbiński, Tadeusz; Kuźnicka, Maria 2006: Poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z lat 1945–1973. Opracowanie: Stanisław Borzym, Antonina Majkowska-Sztange. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Kuryła, Mateusz 2018: Adam Schaff – droga do komunizmu (1913–1939). Przegląd Humanistyczny 3, pp. 167–189.

Lenin, Vladimir I. [1905] 1967: Polnoe sobranie sochinenij. Moskva: Izdatel’stvo politicheskoj literatury, vol. 12.

Lenin, Vladimir I. 1913: The Three Sources and Three Component Parts of Marxism. Available online (11.05.2020): https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm.

Lokhmatov, Aleksei 2020: Auf dem Weg zur “Einheit”: Józef Chałasiński und die Suche nach einer “erlaubten” Genealogie der Soziologie im Nachkriegspolen (1945–1951). NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 28(4), pp. 519–546. Available online: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00048-020-00267-3.pdf.

Matveev, Sergej R. 2020: “Uchenyj-bol’shevik prizvan ocenivat’ objektivno”: recenzii v sovetskoj istoricheskoj periodike 1930–1950-h godov. [In:] Natal’ja M. Dolgorukova, Alexei A. Pleshkov (eds.), Nauchnoe recenzirovanie v gumanitarnyh disciplinah. Moskva: Izdatel’skij dom NRU HSE, pp. 113–124.

Mentzel, Zbigniew 2020: Kołakowski. Czytanie świata. Biografia. Kraków: Znak.

[N.N.1] 1953: I Kongres Nauki Polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[N.N.2] 1951: Od Redakcji. Myśl Filozoficzna 1–2, pp. 7–15.

[N.N.3] 1995: List grupy uczestników seminarium filozoficznego profesora Władysława Tatarkiewicza. Przegląd Filozoficzny 2, pp. 88–90.

[N.N.4] 1952: Od Redakcji. Myśl filozoficzna 2, pp. 331–337.

Ostrowski, Adam 1945: Hugo Kołłątaj i łagodnia rewolucja 1791. Kuźnica 4–5, pp. 11–13.

Paul, Herman 2011: Distance and Self-Distanciation: Intellectual Virtue and Historical Method Around 1900. History and Theory 50(4), pp. 104–116.

Paul, Herman 2019: How to Be a Historian: Scholarly Personae in Historical Studies, 1800–2000. Manchester: Manchester University Press.

Pazik, Przemysław 2019: Spory i wybory ideowe katolików świeckich w okresie narodzin komunistycznego systemu władzy w Polsce (1945-1948). Warszawa: (the manuscript of PhD thesis).

Pinkus, Benjamin 1974: Soviet campaigns against “Jewish Nationalism” and “Cosmopolitism”, 1946–1953. Soviet Jewish Affairs 4(2), pp. 53–72.

Pomian, Krzystof 2018: Wśród mistrzów i przyjaciół. Gdańsk: Słowo/Obraz terytoria. Ratcliffe, Susan (ed.) 2017: Oxford Essential Quotations (5 ed.). Oxford University Press. eISBN: 9780191843730. Available online: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191843730.001.0001/q-oro-ed5-00002871.

Salmonowicz, Stanisław 2003: Profesorowie i studenci w dobie stalinizmu w Polsce (1944–1956). In: Miernik, Grzegorz (ed.), Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 75–92.

Schaff, Adam 1952: Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Myśl Filozoficzna 1, pp. 209–256.

Stalin, Joseph 1950: Marxism and Problems of Linguistics. [In:] Stalin Reference Archive. Availbale online: (28.05.2020): https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1950/jun/20.htm.

Tatarkiewicz, Władysław 1946: Szczęście ludzi przyszłych. Tygodnik Warszawski 17, pp. 1–2.

Twardowski, Kazimierz 1894: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung. Wien: [n/p].

Twardowski, Kazimierz 1927: Rozprawy i artykuły filozoficzne. Lwów: [n/p].

Wierzbicki, Andrzej 1993: Konstytucja 3 Maja w historiografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Zegzuła-Nowak, Joanna 2010: Polemiki Adama Schaffa z Kazimierzem Ajdukiewiczem jako przykład walki ideologicznej marksistów ze Szkołą Lwowsko-Warszawską. [In:] Słomski, Wojciech (ed.), Język i poznanie: w 120. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, pp. 257–266.

Zhdanov, Andrej A. 1952: Vystuplenie na diskussii po knige G.F. Aleksandrova “Istorija Zapadnoevropejskoj Filosofii” 24 ijulja 1947. Moskva: Gospolitizdat.

Zubkova, Elena 1998: Russia After the War: Hopes, Illusions and Disappointments, 1945–1957 (translated by Hugh Ragsdale). London & New York: Routledge.

Żdanow, Andrzej A. 1951: Przemówienie wygłoszone w dyskusji nad książką G. Aleksandrowa „Historia zachodnioeuropejskiej filozofii” 24 czerwca 1947 r. Warszawa: Książka i Wiedza.

Downloads

Published

13-09-2021

How to Cite

Lokhmatov, A. (2021). The academic virtues in public discussion: Adam Schaff and the campaign against the Lvov-Warsaw School in post-war Poland. Studia Historiae Scientiarum, 20, 711–753. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.021.14052

Issue

Section

HISTORY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE