Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Anna Nacher
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Zastępca redaktora naczelnego - Ewelina Twardoch-Raś
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Sekretarz redakcji - Justyna Janik

Redaktorzy
Grzegorz Godlewski
Anna Gomóła
Ryszard W. Kluszczyński
Adam Nobis
Aleksandra Powierska
Ewa Rewers
Eugeniusz Wilk
Magdalena Zdrodowska

Współpracownicy
Filip Jankowski

Redaktor językowy
Mirosław Ruszkiewicz