Kontakt

Przegląd Kulturoznawczy
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
ul. Prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków (Poland)

Główna osoba do kontaktu

Redakcja | Editorial office
Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wsparcie techniczne

Administracja Techniczna | Technical support