Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Stanisława Trebunia-Staszel
Zastępca redaktor naczelnej: Łukasz Sochacki
Sekretarz: Anna Barbasz-Bielecka

Członkowie komitetu redakcyjnego:
Monika Golonka-Czajkowska
Katarzyna Maniak
Hana Cervinkova (Maynooth University, Irlandia)
Nicolette Makovicky (University of Oxford, Wielka Brytania)
Rajko Muršič (University of Ljubljana, Słowenia)

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Janusz Barański