Kontakt

Zeszyty Naukowe UJ Prace Etnograficzne
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ | Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków, Poland

Główna osoba do kontaktu

Redakcja | Editorial Office
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Wsparcie techniczne

Administracja Techniczna | Technical support