Paragraf na Drodze
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Zespół redakcyjny

Piotr Ciępka (Instytut Ekspertyz Sądowych) – redaktor naczelny

Adam Reza  (Instytut Ekspertyz Sądowych) – zastępca redaktora naczelnego

Katarzyna Jekiel (Instytut Ekspertyz Sądowych) – sekretarz redakcji

Szymon Tarapata (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor merytoryczny

Sławomir Tarkowski (Politechnika Lubelska) – redaktor merytoryczny

Grzegorz Zadora (Instytut Ekspertyz Sądowych) – redaktor statystyczny

Justyna Romanowska (Instytut Ekspertyz Sądowych)  – redaktor językowy