Paragraf na Drodze
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

O czasopiśmie

Paragraf na Drodze - journal banner

Czasopismo Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego ukazuje się od 1999 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych. Adresatem publikowanych treści są przede wszystkim biegli sądowi i rzeczoznawcy w dziedzinie wypadków drogowych, ale również związani z problematyką ruchu drogowego prawnicy, policjanci, osoby parające się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców, a także pracownicy administracji drogowej i zarządów dróg. Paragraf na Drodze jest kwartalnikiem.  Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna na niniejszej witrynie internetowej.

Strona WWW  | ISSN 1505-3520  |  eISSN 2956-3631  |  Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20