Kontakt

Redakcja rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”
Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-135 Kraków, ul. Batorego 12, pokój 12

Główna osoba do kontaktu

Redakcja rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”
Telefon (+48) 12 634 03 93

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna