O czasopiśmie
Polska Myśl Pedagogiczna
jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Celem jest publikowanie prac wydobywających bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących do włączania polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

Strona WWW | ISSN 2450-4572 | e-ISSN 2450-4564 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 100