Panel Redakcyjny czasopisma „Polonia Maior Orientalis”

Polonia Maior Orientalis

Polonia Maior Orientalis
Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej

Redaktor naczelny: prof. UK dr hab. Piotr Gołdyn
 

Czasopismo ukazuje się od 2014 r. jest wydawnictwem ciągłym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikuje artykuły dotyczące historii wschodniej Wielkopolski w rozumieniu terenów historycznego województwa kaliskiego. W piśmie przewidziane jest miejsce na publikacje związane z dziejami oświaty i szkolnictwa, wojskowości i przemysłu, historię gospodarczą i społeczną.

Czasopismo podzielone jest na cztery działy. W pierwszym prezentowane są artykuły poruszające różnorakie dzieje Wielkopolski Wschodniej. Drugi dział zawierać będzie materiały, obejmujące opracowania źródeł do dziejów regionu.

Z kolei w trzecim pojawiać się będą biografie osób związanych z Wielkopolską Wschodnią, bądź to przez fakt urodzenia, bądź aktywnej działalności w regionie. W ostatnim, czwartym dziale omawiane i recenzowane będą publikacje, również odnoszące się do kwestii regionalnych.

Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopismaKaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Strona WWW | ISSN 2392-0106 | e-ISSN 2720-4006 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20