Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Kontakt
Problems of Forensic Sciences - Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków, Polska

e-mail: papers[at]forensicscience.pl

+48 12 6185 726
+48 12 422 38 50

Główna osoba do kontaktu

Instytut Ekspertyz Sądowych - Wydawnictwo
Instytut Ekspertyz Sądowych - Wydawnictwo

Wsparcie techniczne

Technical support - Administracja techniczna [Wydawnictwo UJ]