Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

O czasopiśmie

Problems of Forensic Sciences

Czasopismo Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych) ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest także dostępna na oficjalnej stronie internetowej. Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.

Strona WWW  | ISSN 1230-7483 | eISSN 2720-5983  | Częstotliwość  kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Redaktor naczelny: Józef K. Gierowski
Zastępca redaktora naczelnego: Dariusz Zuba