Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)


Czasopismo Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych) ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest także dostępna na oficjalnej stronie internetowej. Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.

Strona WWW  | ISSN 1230-7483 |  | eISSN 2720-5983  |  Częstotliwość  kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Redaktor naczelny: Józef K. Gierowski
Zastępca redaktora naczelnego: Dariusz Zuba