Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego  |  Internal Security Review
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Kontakt
Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

ul. Nadwiślańczyków 2

05-462 Wiązowna, Poland

Główna osoba do kontaktu

Maria Kiszczyc
Telefon +48 / 22 58 58 613

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna | Technical Support