Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska

Z-ca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz 

Sekcje tematyczne:

Etyka w biznesie: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Uniwersytet Warszawski

Historia mediów i dziennikarstwa: prof. Hedwig Wagner, Europa-Universität Flensburg; dr Konrad Knoch, Uniwersytet Gdański

Komunikowanie polityczne: prof. dr Rocio Zamora Medina, Universidad de Murcia (Uniwersytet Katolicki San Antonio, Murcja, Hiszpania); dr Anna Lusińska, Uniwersytet Gdański

Komunikowanie społeczne: dr Хруль Виктор Михайлович, МГУ имени М.В. Ломоносова (Viktor M. Khrul, Lomonosov Moscow State University); dr Anna Kalinowska Żeleźnik, Uniwersytet Gdański

Komunikowanie wizualne: mgr Mirosław Rekowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Public relations i komunikacja rynkowa: prof.Alan R. Freitag, University of North Carolina at Charlotte, USA; dr Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański

Reklama: prof. Liselot Hudders, Universiteit Gent; prof. UG dr hab Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański

Redaktor językowy (j. polski): Joanna Marek-Banach

Redaktor językowy (j. angielski): Joanna Siemieniuk

Redaktor statystyczny: Maciej Brosz 

Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska