Kontakt

Redakcja Czasopisma 'Media Biznes Kultura'
Sekretariat Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk [Poland]

Główna osoba do kontaktu

Media Biznes Kultura
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna [Wydawnictwo UJ]