Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Strona WWW   | ISSN 0066-6041  | e-ISSN 2658-1264 | Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk

Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Wydawca czasopisma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych