"Archeion"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Polska) – redaktor naczelny
  ORCID 0000-0002-5548-7456 email: archeion@archiwa.gov.pl

Dr Ewa Rosowska-Jakubczyk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska) – zastępca redaktora naczelnego
  ORCID 0000-0001-8882-5709 e-mail: erosowska@archiwa.gov.pl

Konrad Szuba (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska) - sekretarz redakcji
  ORCID 0000-0003-0634-7614 email: kszuba@archiwa.gov.pl

Dr Kamila Pawełczyk-Dura (Archiwum Państwowe w Łodzi) – redaktor działu
  ORCID 0000-0002-3615-8120 email: kamila.pawelczyk-dura@lodz.ap.gov.pl