Kontakt

"Zarządzania Mediami"
Instytut Kultury UJ
ul. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków (Poland)
More contact info You'll find on journals' primary website: https://www.ejournals.eu/ZM/menu/361/

Główna osoba do kontaktu

Michał Wójciak

Wsparcie techniczne

Administracja Ejournals.eu