"Zarządzania Mediami"
Instytut Kultury UJ
ul. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Anna Modzelewska
Assistant editor

Wsparcie techniczne

Administracja Ejournals.eu