"Wolność i Solidarność"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Wolność i Solidarność

Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.

Strona WWW | ISSN 2082-6826 | e-ISSN 2543-4942 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 5