"Sztuka Leczenia"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Sztuka Leczenia

 Sztuka Leczenia - banner czasopisma

 

ISSN: 1234-7175 
e-ISSN:
1898-2026
Punktacja MEiN: 20
Częstotliwość: półrocznik

Czasopismo Sztuka Leczenia powstało z myślą poszerzenia redukcjonistycznego paradygmatu, sprowadzającego funkcjonowanie człowieka wyłącznie do płaszczyzny biologicznej, o pozostałe wymiary ludzkiego funkcjonowania, jakimi są wymiar psychiczny, społeczny i duchowy. Od momentu swego powstania w sposób szczególny akcentowało psychosomatyczny związek pomiędzy ciałem i umysłem, z czego wynikają bezpośrednie konsekwencje dla promocji zdrowia i terapii oraz szeroko rozumianej opieki medycznej. Obecna redakcja zamierza kontynuować dotychczasową linię programową czasopisma, rozwijając jednocześnie jego interdyscyplinarny charakter i reprezentowany w nim wyraźnie nurt humanistyczny.

MNiSW points: 20

Frequency: biannual

wwwhttps://www.ejournals.eu/SL/