"Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Zespół Redakcyjny

Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelna

Kamil Łuczaj  (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) – sekretarz redakcji

 

Redaktorzy tematyczni

▪ Agata Górny (Uniwersytet Warszawski)

▪ Agnieszka Pasieka (Wien Universität, Austria)

▪ Agnieszka Trąbka (Uniwersytet Jagielloński)

▪ Dorota Praszałowicz(Uniwersytet Jagielloński)

▪ Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

▪ Kamil Łuczaj (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)

▪ Karolina Łukasiewicz (New York University, Stany Zjednoczone)

▪ Louise Ryan (London Metropolitan University, Wielka Brytania)

▪ Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński)

▪ Mary Erdmans(Case Western Reserve University, Cleveland, Stany Zjednoczone)

▪ Michał Garapich (Roehampton University, London, Wielka Brytania)

▪ Mikołaj Stanek (Universidad de Salamanca, Hiszpania)

▪ Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)

 

Współpraca

Karolina Czerska-Shaw – konsultacje merytoryczne, językowe i proofreading artykułów w j. angielskim

Edyta Podolska – oprawa językowa artykułów w j. polskim