"Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Zespół Redakcyjny

Jan Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelny

Kamil Łuczaj  (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz redakcji

 

Redaktorzy tematyczni

 

Współpraca

Karolina Czerska-Shaw – konsultacje merytoryczne, językowe i proofreading artykułów w j. angielskim

Edyta Podolska – oprawa językowa artykułów w j. polskim