Kontakt

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (Institute of American Studies and Polish Diaspora)
ul. W. Reymonta 4
30-059 Kraków (Poland)

Główna osoba do kontaktu

Redakcja czasopisma
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna