"Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny  - logo

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

 
Redaktor naczelny: Jan Brzozowski
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj


Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972

Punkty MNISW: 70

Właściciel czasopisma: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności