Zespół redakcyjny

dr Piotr Dymmel – Redaktor (Archiwum Państwowe w Lublinie, Polska);

dr hab. Artur Górak – Członek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska);

dr hab. Marek Konstankiewicz – Członek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska);

dr Joanna Kowalik-Bylicka – Członek (Archiwum Państwowe w Lublinie, Polska);

dr Robert Jop – Sekretarz (Archiwum Państwowe w Lublinie, Polska).