Kontakt

"Studia Archiwalne"
ul. Jezuicka 13
20-950 Lublin
tel.: 81 528 61 59
studiaarchiwalne@lublin.ap.gov.pl

Główna osoba do kontaktu

Studia Archiwalne
Archiwum Państwowe w Lublinie

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna [Wydawnictwo UJ]