List of Reviewers

 

List of Reviewers: Stud. Hist. Sci. 20 (2021)

Prof. Lloyd Ackert, Ph.D., Department of History & Politics, Drexel University (Philadelphia, PA, USA)

Dr Agnes J. Arnold-Forster; BA (Hons), MSc, PhD; EBI Early Career Fellow, Department of History (Historical Studies); University of Bristol (Bristol, United Kingdom)

Prof. Melinda Baldwin, PhD, Department of History, University of Maryland (College Park, MD, USA)

Prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii PAN (Kórnik, Poland)

Dr. des. Friedrich Cain, Faculty Center for Transdisciplinary Historical and Cultural Studies, Faculty of Historical and Cultural Studies, University of Vienna (Vienna, Austria)

Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN (Kraków, Poland)

Prof. John Connelly, PhD, Department of History, Univeristy of California (Berkeley, CA, USA)

Dr hab. Cezary W. Domański, prof. UMCS, Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii, Wydział Peadagogiki i Psychologii, Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Poland)

Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR, Instytut Historii, Wydział Historii, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów, Poland)

Dr hab. Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN (Kraków, Poland)

Dr Mikołaj Getka-Kenig, Instytut Historii Nauki PAN (Warsaw, Poland)

Prof. Steven E. Gump, PhD, Associate Director of Fellowship Advising, Office of International Programs, Princeton University (Princeton, NJ, USA)

Dr Igor Hyrycz, The National Academy of Sciences of Ukraine, Department of History, Philosophy and Law, M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies (Kiev, Ukraine)

Dr Maciej Jasiński, Instytut Historii Nauki PAN (Warsaw, Poland)

Dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Kraków, Poland)

Prof. Dr. Rupert Klieber, Professor of Church History, Department of Historical Theology, University of Vienna (Vienna, Austria)

Illia Klochkov, DSc., Scientific Secretary of E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine (Kiev, Ukraine)

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki PAN (Kraków-Warsaw, Poland)

Assist. Prof. Piotr H. Kosicki, PhD, Department of History, University of Maryland (College Park, MD, USA)

Prof. dr hab. Jerzy Kreiner, Komisja Historii Nauki PAU (Kraków, Poland)

Dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL, Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Poland)

Prof. Dr. Bernhard Maier, Abteilung für Religionswissenschaft, Philosophische Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen (Tübingen, Germany)

Prof. dr hab. Witalij Masnenko, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (Cherkasy, Ukraine)

Prof. dr hab. Roman Murawski, em. prof., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań, Poland)

Assoc.Prof. Norwina Mohd Nawawi, PhD, Department of Architecture, Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia (Kuala Lumpur, Malaysia)

Dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Poland)

Prof. Dr. William O’Reilly, Faculty of History, University of Cambridge (Cambridge, United Kingdom)

Prof. dr. Hermann J. Paul, Professor of the History of the Humanities, Algemene Geschiedenis, Institute for History, Faculty of Humanities, Leiden University (Leiden, The Netherlands)

Assoc. Prof. Denise Phillips, PhD, Department of History, University of Tennessee (Knoxville, TN, USA)

Prof. Bożena Płonka-Syroka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Wrocław, Poland)

Dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII, Katedra Historii i Filozofii Nauki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jana Pawła II (Kraków, Poland)

Dr hab. Marek Rembierz, pof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Poland)

Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce, Poland)

Assoc. Prof. Robin Scheffler, PhD, Program in Science, Technology, and Society, Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA )

Dr. Laurens Schlicht, Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Germany)

Assoc. Prof. Dr. Galina Ivanovna Sinkevich, St. Petersburg University of Architecture and Civil Engineering (St. Petersburg, Russian Federation)

Assoc. Prof. Geert J. Somsen, PhD, Department of History, Science and Technology Studies Program, Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University (Maastricht, The Netherlands)

Margaret Stawiska-Friedland, PhD, Americam Mathematical Society / Mathematical reviews (Ann Arbor, MI, USA)

Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Poland)

Prof. Dr. Vladimir Pavlovich Vizgin, Department for the History of Physics, S.I. Vavilov Institute of the History of Natural Science and Technology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Dr. Habil. Izabela Wagner, Collegium Civitas (Warsaw, Poland); Université de Strasbourg (Strasbourg, France)

Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk, Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski (Warsaw, Poland)

Prof. Dr. hab. Volker Wissemann, Institute für Allgemein Botanik und Pflanzenphysiologie, Justus Liebig Universität Giessen (Giessen, Germany)

Prof. dr hab. Józef Wołczański, Katedra Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Historii, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Jana Pawła II (Kraków, Poland)

Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN, Instutut Historii Nauki PAN (Warsaw, Poland), Muzeum UJ Collegium Maius (Kraków, Poland)

Prof. dr hab. Alicja Zemanek, emer. prof. Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Poland)

Prof. dr. Paul Ziche, Utrecht University (Utrecht, The Netherlands)

Two other Polish peer reviewers did not consent to the disclosure of personal data.

 

List of Reviewers: Stud. Hist. Sci. 19 (2020)

Prof. dr Jacek Bochnak, Mathematics Department, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands

Dr Danuta Ciesielska, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Dr prof. UJ Krzysztof Ciesielski, Instytut Matematyki UJ, Kraków, Poland

Dr hab. prof. URz Stanisław Domoradzki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Roman Duda, (retired worker) Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski; Wrocław, Poland

Prof. Dr. Peter Enders, Technical University of Applied Sciences Wildau, Wildau, Germany / Kazakh National Pedaogical Abai University, Almaty, Kazakhstan

Prof. dr hab. Piotr Hübner, profesor emerytowany, Instytut Socjologii UMK, Toruń, Poland

Dr hab. prof. US Jörg Hackmann, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Poland

Prof. PhD Marja Jalava, School of History, Culture and Arts Studies, University of Turku, Turku, Finland

Prof. dr hab. Piotr Köhler, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Dr Marta Kornafel, Katedra Matematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Dr hab. prof. PAN Krzysztof Maślanka, Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Poland

Dr Krzysztof Przegiętka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyk, Toruń, Poland

Dr. hab. prof. UJ Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland

Dr hab. prof. UŚ Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Cieszyn, Poland

Prof. dr hab. Zenon E. Roskal, Katedra Filozofii Przyrody Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Poland

Dr Łukasz Sommer, Department of Hungarian Studies (Finnish studies section), University of Warsaw, Warsaw,, Poland

Dr Maciej Sumowski, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń, Poland

Dr Jan Surman, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation

Dr hab. Edward Tutaj, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Matematyki, Zakład Historii Matematyki, Poland

Dr hab. prof. URz Marcin Wołoszyn, Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), Leipzig, Germany / University of Rzeszów, Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Emeritus Professor, Institute of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Dr Marzena Woźny, Muzeum Archeologiczne, Kraków, Poland

Dr hab. Maciej Zdanek, Archiwum UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Alicja Zemanek, Ogród Botaniczny UJ, Kraków, Poland

Dr hab. Przemysław Żukowski, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Poland

 

List of Reviewers: Stud. Hist. Sci. 18 (2019)

Prof. PhD Frederick Corney, William and Mary, Faculty of Arts and Sciences, United States

Prof. Dr. Peter Enders, Technical University of Applied Sciences Wildau, Wildau Kazakh National Pedagogical Abai University, Almaty, Germany

Prof. dr hab. Adam Gadomski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Poland

Prof. Dr. Guido Hausmann, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies Regensburg, University of Regensburg; Regensburg, Germany

Dr Christopher Hollings, Univeristy of Oxford, Mathematical Institute, United Kingdom

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Prof. dr Serghei Krikh, Institute of History, Omsk University, Russian Federation

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Dr Rita Majkowska, Emeritus, Archiwum Nauki PAN i PAU, Poland

Dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, kierownik Gabinetu Historii Chemii, Poland

Dr Krzysztof Przegiętka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki, Poland

Prof. PhD Józef Przytycki, Department of mathematics, Columbian College of Arts and Sciences; Washington, USA

Dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Poland

Prof. Dr Volker Remmert, Bergische Universität Wuppertal, IZWT, Germany

Dr Aurika Ričkienė, The Nature Research Centre in Vilnius, Lithuania

Prof. dr hab. Zenon E. Roskal, Katedra Filozofii Przyrody Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Poland

Dr Audrius Skridaila, Vilnius University Botanic Garden, Lithuania

Dr hab. Tomasz Skrzyński, Instytut Politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Dr Jan Surman, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation

Prof. PhD Roman Sznajder, Department of Mathematics, Bowie State University, Bowie, MD, USA

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Poland

Dr hab. Edward Tutaj, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Matematyki, Zakład Historii Matematyki, Poland

Dr hab. prof. UHP Wiesław Wójcik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filozofii, Częstochowa, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Emeritus Professor, Institute of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of History, Department of Archaeology and Special Historical Studies, Ukraine

Prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler, Zakład Botaniki Ogólnej, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Poland

Dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło, Zakład Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UW, Poland

 

List of Reviewers: Stud. Hist. Sci. 17 (2018)

Dr hab. prof. UJ Piotr Biliński, Zakład Historii Kulturowej, Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Prof. dr Peter Enders, Technical University of Applied Sciences Wildau, Wildau Kazakh National Pedagogical Abai University, Almaty, Germany

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Dr hab. prof. UKSW Joanna Komorowska, Katedra Literatury Greckiej i Bizantyjskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Zofia Kosturkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; Zakład Krystalografii, Poznań, Poland

Dr hab. prof. UP Henryka Kramarz, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Dr Katharina Kreuder-Sonnen, Historisches Seminar, Philosophische Fakultät, Universität Siegen, Siegen, Germany

Prof. dr hab. Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, Emeritus Professor, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. Oleksandr Mereżko, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Kraków, Poland

Dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii, Rzeszów, Poland

Prof. PhD, HDR Raffaele Pisano, University of Lille, Villeneuve d'Ascq, Cedex, France

Dr hab. Mirosława Podhajecka, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej, Department of Translation Studies and Lexicography, Opole, Poland

Prof. PhD Józef Przytycki, Department of mathematics, Columbian College of Arts and Sciences; Washington, USA

Dr. hab. Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland

Dr hab. prof. UW Andrzej Redzik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa, Poland

Dr Klaus Richter, University of Birmingham, Department of History, Birmingham Fellow and Senior Lecturer in Eastern European History, Birmingham, United Kingdom

Dr hab. Tomasz Skrzyński, Instytut Politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Poland

Ass. Prof. Dr Geert Sommsen, Mastricht University, Maastricht, Netherlands

Prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Dr. Katrin Steffen, Nordost-Institut (IKGN), University of Hamburg; Hamburg, Germany

Prof. PhD Roman Sznajder, Department of Mathematics, Bowie State University, Bowie, MD, USA

Dr inż. Piotr Szymczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Wydział Elektryczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, Kraków, Poland

Dr hab. Zbigniew Tucholski, Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Jan Woleński, Emeritus Professor, Institute of Philosophy, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Stefan L. Wolff, Deutsches Museum, Forschungsinstitut, Münich, Germany

Dr hab. prof. UHP Wiesław Wójcik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filozofii, Częstochowa, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Emeritus Professor, Institute of Physics, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Dr hab. Przemysław Żukowski, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Poland

 

List of Reviewers: Stud. Hist. Sci. 16 (2017)

Prof. PhD Philip N. Cohen, University of Maryland; College Park, USA

PhD Marek Ďurčanský, Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy; Praha, Czech Republic

Prof. dr hab. Andrzej Gaździcki, Instytut Paleobiologii PAN; Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Piotr Głowacki, Instytut Geofizyki PAN; Warszawa, Poland

Prof. Dr. Guido Hausmann, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies Regensburg, University of Regensburg; Regensburg, Germany

Dr Stepan Ivanyk, Zakład Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski; Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Jacek Jania, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Sosnowiec, Poland

Dr Paweł Jarnicki, Projekt Nauka. Fundacja na rzecz Promocji Nauki Polskiej; Wrocław, Poland

Prof. PhD Evegenia Kalinova, Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Historia Faculty; Sofia, Bulgaria

Dr hab. prof. KUL Paweł Kawalec, Wydział Filozofii, Katedra Teorii Poznania; Lublin, Poland

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Piotr Köhler, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, Nencki Institute of Experimental Biology, Department of Cell Biology; Warsaw, Poland

Dr. Sarah Lemmen, Universität Bremen; Bremen, Germany

Assoc. Prof. PhD Ana Luleva, Institute of Ethnology and Folklore Studies, Bulgarian Academy of Sciences; Sofia, Bulgaria

PhD Thomas Nemeth, Jordan Center for the Advanced Study of Russia, New York University; New York, USA

PhD Doubravka Olsakova, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky; Praha, Czech Republic

PhD Jessica K. Polka, Accelerating Science and Publication in Biology; Boston, MA, USA

Dr. hab. Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland

PhD Moselio Schaechter, University of California; San Diego, USA

Dr. Katrin Steffen, Nordost-Institut (IKGN), University of Hamburg; Hamburg, Germany

Dr Jan Surman, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation

Prof. dr hab. Ewa Talik, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski; Chorzów, Poland

Dr hab. prof. UP Radosław Tarkowski, Zakład Geologii, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Poland

Prof. PhD Paul Wouters, Centre for Science and Technology Studies, Leiden University; Leiden, Netherlands

Dr hab. prof. PAN Andrzej J. Wójcik, Instytut Historii Nauki L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Poland

 

List of Reviewers: Stud. Hist. Sci. 15 (2016)

Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Emeritus Professor, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Banach, (retired worker) Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Dr hab. Maria Magdalena Blombergowa, (retired worker) Instytut Archeologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki; Łódź, Poland

Prof. dr hab. Wiesław Caban, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce, Poland

Dr hab. prof. UB Adam Dobroński, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku; Białystok, Poland

Dr hab. prof. URz Stanisław Domoradzki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. Roman Duda, (retired worker) Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski; Wrocław, Poland

Prof. dr hab. Julian Dybiec, (retired worker) Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Dr hab. prof. UJK Piotr Flin, (retired worker) Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Kielce, Poland

Prof. dr hab. Ludwik Frey, (retired worker) Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk; Kraków, Poland

Prof. PhD Andreas Kleinert, (retired worker) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik; Halle, Germany

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Poland

Dr Jan Mietelski, (retired worker) Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland

Dr Magdalena Mularczyk, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; Wrocław, Poland

Dr Zdzisław Pogoda, Zakład Historii Matematyki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland

Prof. PhD Józef Przytycki, Department of mathematics, Columbian College of Arts and Sciences; Washington, USA

Dr hab. Jacek Rodzeń, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Kielce, Poland

Prof. PhD Margaret Stawiska-Friedland, Mathematical Reviews / MathSciNet, American Mathematical Society; Ann Arbor, MI, USA

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, (retired worker) Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Poland