A discussion of a book: Ludwik Fleck. Tradycje – Inspiracje – Interpretacje. Edited by Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki. Wrocław, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, 2015, ISBN 978-83-63270-14-8, pp. 313.

Authors

  • Michał Rydlewski Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.016.7717

Keywords:

Ludwik Fleck, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki, theory of thought collectives and thought styles, passive elements and active elements, history of science, history of medicine

Abstract

The article disscuses a set of texts dedicated to the Lvovian microbiologist and theorist of science knowledge – Ludwik Fleck. The article presents the main theses of the texts, taking a substantive and sometimes polemical stance on them.

Author Biography

Michał Rydlewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.

References

Foucault, Michel 2006: Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. przeł. T. Komendant. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.

Fish, Stanley 2002: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. przeł. K. Abriszewski i inni, red. A. Szahaj. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna 2013: Człowiek jako słowo i ciało. W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Hłasko, Marek 1966: Piękni dwudziestoletni. Paryż: Instytut Literacki.

Jarnicki, Paweł 2011: Kłopoty z przedwojenną recepcją koncepcji Ludwika Flecka. Studia Philosophica Wratislaviensia 6/2, ss. 133–137.

Mitterer, Josef 1996: Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania. przeł. M. Łukasiewicz., Seria: „Terminus”, t. 9. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Płonka-Syroka, Bożena 1994: Ludwik Fleck (1896-1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny. Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny 1/1, ss. 47-82.

Płonka-Syroka, Bożena; Jarnicki, Paweł; Balicki, Bogdan (red.) 2015: Ludwik Fleck. Tradycje – Inspiracje – Interpretacje. Wrocław: Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, ISBN 978-83-63270-14-8, ss. 313. Dostęp online: http://projekt-nauka.com/wp-content/uploads/2016/09/ludwik-fleck-tradycje-inspiracje-interpretacje.pdf.

Rorty, Richard 2009: Przygodność jaźni. [W:] R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W.J. Popowski. Warszawa: Wydawnictwo WAB, ss. 50–80.

Rydlewski, Michał 2012: Ludwik Fleck a Szkoła Lwowsko-Warszawska. Ruch Filozoficzny LXIX(3–4), ss. 623–648.

Rydlewski, Michał 2016a: Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Rydlewski, Michał 2016b: Wszyscy jesteśmy wymyśleni. [W:] Perspektywy biograficzne. Auto-biograficzne aspekty poznania naukowego, red. M. Kafar, Seria: „Perspektywy Biograficzne”, t. 3.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 127–147.

Szlachcic, Krzysztof 2006: Konwencje, style myślenia i relatywizm. Kilka uwag o sporze I. Dąmbska – L. Fleck. Studia Philosophica Wratislaviensia 1, ss. 27– 45.

Wolniewicz, Bogusław1998: Ludwik Fleck a filozofia polska. [W:] Filozofia i wartości. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii UW, ss. 120–126.

Published

18-12-2017

How to Cite

Rydlewski, M. (2017). A discussion of a book: Ludwik Fleck. Tradycje – Inspiracje – Interpretacje. Edited by Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki. Wrocław, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, 2015, ISBN 978-83-63270-14-8, pp. 313. Studia Historiae Scientiarum, 16, 391–406. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.016.7717

Issue

Section

PRESENTATIONS AND REVIEWS