An Outline of Botanical and Mycological Research on Babia Góra Mt.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.013.17704

Keywords:

Stanisław Staszic, Hugo Zapałowicz, Feliks Berdau, Wilibald Besser, flora, , Babia Góra National Park, Carpathians, history of botany

Abstract

The paper presents the history of botanical research on Babia Góra, one of the most valuable wilderness areas in Poland.

The first published information about the local plants can be found in the writings by Jan Długosz (15th century), as well as in studies by Marcin from Urzędów (16th century) and Syreniusz (17th century). In the nineteenth century, especially in its second half, studies providing data of scientific value on the local vascular plants, spore plants, and fungi (including lichens) have been published.

Among the famous people, exploring the nature of Babia Góra at that time, were Stanisław Staszic, Feliks Berdau, Willibald Besser, Pál Kitaibel, Eugeniusz Janota, Antoni Rehman, Josef August Schultes, Albrecht von Sydow, and others. However, it is Hugo Zapałowicz, who is considered to be a discoverer of Babia Góra for science. In 1880, he published the first extensive monograph devoted to the vegetation of Babia Góra.

With the establishment of a nature reserves there in the 1920s, and the natural park (in the second half of the 20th century), the research on flora of this mountain massif became extensive and systematic.

The authors of the first monographs on the vegetation of Babia Góra in the 20th century were Edward Ralski and Jan Walas.

Author Biographies

Jerzy B. Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

-

Alina Stachurska-Swakoń, Jagiellonian University

-

References

Balcerkiewicz, Stanisław; Pawlak Grażyna 2004: Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 357–378.

Balcerkiewicz, Stanisław; Pawlak Grażyna 2018: Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] J. Holeksa, J. Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 165–204.

Bartal, Kornél 1903: Adatok a Baba-hegycsoport és környéke növényzetének ismeretéhez. Növénytani közlemények 2(3), ss. 97–129 i 2(4), ss. 147–161.

Bednarz, Zbigniew; Holeksa, Jan; Różański, Wojciech; Szwagrzyk Jerzy; Wilczek, Zbigniew; Żywiec, Magdalena 2009: Altitudinal ranges of forest and shrub communities in the Babia Góra Massif (West Carpathians). [W:] Jan Holeksa, Beata Babczyńska-Sendek, Stanisław Wika (eds.), The role of geobotany in biodiversity conservation. Katowice: University of Silesia, ss. 71–80.

Berdau, Feliks 1890: Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. Warszawa: Druk J. Filipowicza (dawniej J. Bergera), ss. 829 + spis abecadłowy.

Besser, Wilibald 1809a: Primitiae florae Galiciae Austriacae utriusque. Eencheiridion ad excursiones botanicas. Pars 1. Monandria – Polyandria. Viennae: Sumtibus Ant. Doll, ss. XVIII + 399.

Besser, Wilibald 1809b: Primitiae florae Galiciae Austriacae utriusque. Eencheiridion ad excursiones botanicas. Pars 2: Didynamia – Dioecia. Viennae: Sumtibus Ant. Doll, ss. VIII + 423.

Bielczyk, Urszula 1986: Zbiorowiska porostów epifitycznych w Beskidzie Zachodnim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (1984) 30(1), ss. 3–89.

Bielczyk, Urszula 1987: Platismatio glaucae-Ochrolechietum androgynae Hil. 1925, an epiphytic lichen-dominated communities in the Western Carpathians. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 31–32(3–4), ss. 465–472.

Bielczyk, Urszula 2004: Różnorodność gatunkowa porostów Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 285–314.

Bielczyk, Urszula; Czarnota, Paweł 2018: Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Wiesław Mułenko, Jan Holeksa (red.), Grzyby Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 131–165.

Boberski, Ladislaus 1886: Systematische Uebersicht der Flechten Galiziens. Zoologish-botanische Gesellschaft. Wien 36, ss. 243–286.

Borysiak, Janina 1978: Thickets with Sorbus aucuparia var. glabrata Wimm. et Gr. in the upper forest limit zone on the Mt. Babia Góra. [W:] T. Wojterski (red.), Guide to the Polish International Excursion, International Society for Vegetation Science. Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza, ss. 228–233.

Borysiak, Janina 1986: Zespół jarzębiny Athyrio-Sorbetum ass. nova w strefie górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. B, 36 (1985), ss. 115–133.

Borysiak, Janina 1987: Pionowe rozmieszczenie wybranych gatunków flory naczyniowej na tle piętrowego układu roślinności w masywie Babiej Góry (Beskid Zachodni). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. B, 38, ss. 155–165.

Borysiak, Janina; Stachnowicz, Wojciech 2004: Zarys flory roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 379–422.

Borysiak, Janina; Stachnowicz, Wojciech 2018: Flora roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie, Polska). [W:] J. Holeksa, J. Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 62–101.

Bujakiewicz, Anna 1979: Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów. Acta Mycologica 15(2), ss. 213–294.

Bujakiewicz, Anna 1982a: Grzyby Babiej Góry. II. Wartość wskaźnikowa Macromycetes w zespołach leśnych. a. Uwagi wstępne i charakterystyka lasów regla dolnego. Acta Mycologica 17(1981) (1–2), ss. 63–125.

Bujakiewicz, Anna 1982b: Grzyby Babiej Góry. III. Wartość wskaźnikowa Macromycetes w zespołach leśnych. Acta Mycologica 18(1), ss. 3–44.

Bujakiewicz, Anna 2004: Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 215–257.

Bujakiewicz, Anna 2006: Macrofungi in the Caltho-Alnetum association on the northern slopes of the Babia Góra massif (Western Carpathians). Polish Botanical Studies 22, ss. 81–93.

Bujakiewicz, Anna 2018: Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Wiesław Mułenko, Jan Holeksa (red.), Grzyby Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 47–83.

Celiński, Florian; Wojterski, Teofil 1960: Kartowanie zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 62(5), ss. 359–361.

Celiński, Florian; Wojterski, Teofil 1961: Mapa zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Komisja Biologiczna.

Celiński, Florian; Wojterski, Teofil 1963: Świat roślinny Babiej Góry. [W:] Szafer W. (red.), Babiogórski Park Narodowy. Kraków: Zakład Ochrony Przyrody PAN, ss. 109–171.

Celiński, Florian; Wojterski, Teofil 1978: Zespoły leśne masywu Babiej Góry. Prace Komisji Biologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 48, ss. 1–62.

Celiński, Florian; Wojterski, Teofil 1983: Szata roślinna Babiej Góry. [W:] Kazimierz Zabierowski (red.), Park Narodowy na Babiej Górze. Przyroda i Człowiek. Studia Naturae, ser. B, 29. Warszawa – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, ss. 121–177.

Chachuła, Piotr; Szafraniec Stanisław; Melke, Andrzej; Ruta, Rafał 2019: Grzyby wielkoowocnikowe (Makromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy 30(3), ss. 3–26.

Chlebicki, Andrzej 1990: Występowanie Pyrenomycetes i Loculoascomycetes oraz ich anamorf w zbiorowiskach roślinnych Babiej Góry. Acta Mycologica 25(2) (1989), ss. 51–143.

Chlebicki, Andrzej 2004: Workowce i ich stadia anamorficzne w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 259–284.

Chlebicki, Andrzej 2018: Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Wiesław Mułenko, Jan Holeksa (red.), Grzyby Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 85–111.

Czarnota, Paweł 2007: The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland. Polish Botanical Studies 23, ss. 1–199.

Czarnota, Paweł 2011: Micarea contexta and M. lynceola (lichenized Ascomycota), new for Poland. Polish Botanical Journal 56(2), ss. 307–313.

Czarnota, Paweł; Węgrzyn, Michał 2012: Lichenized and lichenicolous fungi new to Babia Góra National Park (Poland, Western Carpathians). Mycotaxon 122, ss. 89–110.

Czerwiakowski, Ignacy R. 1859: Opisanie roślin dwulistniowych lekarskich i przemysłowych przez Ignacego Raf. Czerwiakowskiego … Botaniki szczególnej Część czwarta … Biblioteka Naukowa wydawana staraniem C.K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W Drukarni C. K. Uniwersytetu, Kraków, ss. 2255.

Czerwieniec, Marek 1979: Botaniczne zapiski z połowy XIX w. Prace Babiogórskie 1, ss. 22–25.

Drozdowicz, Anna 1988: Nowe dla Polski gatunki śluzowców związanych z topniejącym śniegiem. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis 30 (Biol. 1–2), ss. 31–33.

Feliksiak, Stanisław (red.) 1987: Słownik biologów polskich. Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Filipek, Jan; Dąbrowska, Lidia 1978: Sukcesyjne zmiany charakteru zbiorowisk łąkowych na polanach Babiogórskiego Park Narodowego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, ser. Rolnictwo 18, ss. 87–97.

Gutwiński, Roman 1898: Algae in itinere per montem Babia Góra collectae. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej 33, ss. 191–203.

Hayek, von August E. 1916: Die Pflanzendecke Österreich–Ungarns auf Grung fremder und einiger Forschungen geschildert. I. Band. Leipzig und Wien: Franz Deudicke, ss. 601.

Hazslinszky, Friedrich 1853: Beitrag zur Kenntnis der Flora der Karpathen. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 3, ss. 141–150.

Hazslinszky, Friedrich 1864: Éjszaki Magyarhon viránya. Füvészeti Kézikönyv. Kassán: Werfer Károly Academy Könyvnyomdájából, ss. 412.

Herbich, Franz 1861: Ueber die Verbreitung der in Galizien und der Bukowina wildwachsenden Pflanzen. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 11, ss. 33–70.

Herbich, Franz 1866: Przyczynek do Gieografii roślin z Galicyi. Rocznik cesarsko-królewskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 33, 3(10), ss. 70–129.

Holeksa, Jan; Holeksa, Krystyna 1981: Oddziaływanie turystyki na roślinność Babiogórskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2(1), ss. 3–24.

Holeksa, Jan; Holeksa, Krystyna 1986–1987: Zbiorowiska roślinne miejsc wydeptywanych w Babiogórskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica 31–32, ss. 247–259.

Holeksa, Jan; Szwagrzyk, Jerzy (red.) 2018: Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy.

Holeksa, Jan; Woźniak, Gabriela 2005: Biased vegetation patterns and detection of vegetation changes using phytosociological databases. A case study in the forests of the Babia Góra National Park (the West Carpathians, Poland). Phytocoenologia 35(1), ss. 1–18.

Janota, Eugeniusz 1859: Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyznie. Cieszyn: Nakładem redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej, ss. 105.

Janota, Eugeniusz 1860: Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin. Z mapą i widokiem. Nakładem Juliusza Wildta, ss. 92.

Jaworski, Andrzej 1973: Odnowienie naturalne jodły (Abies alba Mill.) w wybranych zbiorowiskach leśnych Parków Narodowych: Tatrzańskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego. Cz. I. Ocena odnowień pod względem ilościowym. Acta Agraria et Silvestria, series Silvestris 13, ss. 23–58.

Kanitz, August 1863: Reliquiae Kitaibelianae partim nunc primum publicatae ex manuscriptis Musei Nationalis hungarici. Verhandlungen der Zoologisch–Botanischen Gesellschaft in Wien 13, ss. 92–107.

Kanitz, August 1865: Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Linnaea 17, ss. 401–664.

Kasprowicz, Marek 1996a: Górska świerczyna na torfie Bazzanio-Piceetum Br.-Bl. et Siss. 1939 w masywie Babiej Góry. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. B, 45, ss. 147–158.

Kasprowicz, Marek 1996b: Zróżnicowanie i przekształcenia roślinności pięter reglowych masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie). Poznań: Wydawnictwo Sorus. Idee Ekologiczne 9, Seria Zeszyty 5, ss. 1–214.

Klama, Henryk 2004: Wątrobowce (Marchantiophyta) Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 333–356.

Klama, Henryk 2018: Wątrobowce Babiej Góry. [W:] Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 9–29.

Knapp, Josef A. 1872: Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina. Wien: Wilhelm Braumüller k. k. Hof- und Universitätsbuchhändler, ss. I–XXXI + 1–520.

Köhler, Piotr 2003: Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815–1952). Prace Komisji Historii Nauki PAU 5, ss. 79–94.

Koczur, Anna 2011: Zróżnicowanie siedliskowe bagiennej olszyny górskiej Caltho laetae-Alnetum (Zarz. 1963) Stuchlik 1968 w Babiogórskim Parku Narodowym. Sylwan 155(2), ss. 112–119.

Kolbenheyer, Karl 1862: Vorarbeiten Flora von Tescheii und Bielitz. (Pflanzengeographische Skizze und Pflanzenenumeration.). Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 12. II. Abteilung, ss. 1185–1220.

Łajczak, Adam 2016: Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty). Przegląd Geograficzny 88(1), ss. 5–30.

Łajczak, Adam; Lamorski, Tomasz 2015: Economic use of the Babia Góra Massif and the assessment of anthropogenic changes in the course of the timberline. Geographia Polonica 88(2), ss. 115–138.

Łuszczyński, Janusz; Łuszczyńska, Bożena 1990: Lunaria rediviva w otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego. Studia Kieleckie 3–4(67–68), ss. 123–128.

Magiera, Alojzy; Drozdowicz, Anna 2004: Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 315–332.

Magiera, Alojzy; Drozdowicz, Anna 2018: Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 113–130.

Matuszkiewicz, Jan 1977: Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 4. Bory świerkowe i jodłowe. Phytocoenosis 6(3), ss. 149–227.

Majewski, Tomasz 1972: Rzadkie i nowe dla Polski gatunki Erysiphaceae, Uredinales i Ustilaginales. Acta Mycologica 8(2), ss. 219–227.

Majewski, Tomasz 1994: The Laboulbeniales of Poland. Polish Botanical Studies 7, ss. 1–466.

Majewski, Tomasz 2008: Laboulbeniales. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 4. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Marcin z Urzędowa 1595: Herbarz Polski to iest o przyrodzeniv zioł y drzew rozmaitych, y innych rzeczy do lekarztw nalezących, księgi dwoie…W Drukarni Lazarzowey, Kraków, ss. 488. (https://polona.pl/item/herbarz-polski-to-iest-o-przyrodzeniv-ziol-y-drzew-rozmaitych-ksiegi-dwoie-doctora,MzM1NDA4NQ/252/#item; dostęp: 30.12.2021)

Mecherzyński, Karol (przekł.) 1867: Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich Ksiąg dwanaście. Tom I. Ks. I. II. III. IV. W drukarni „Czasu” W. Kirchmayera, Kraków, ss. 519 +XXV.

Mickiewicz, Janina 1965: Udział mszaków w epifitycznych zespołach buka. Monographiae Botanicae 19, ss. 1–82.

Midowicz, Władysław 1928: Przyszły Park Narodowy na Babiej Górze. Projekt rezerwatu. Ochrona Przyrody 8, ss. 35–46.

Migra, Vladimír 1983: Floristické pomery masívu Babej Hory (Oravské Beskydy). Oravské Múzeum 1/83, ss. 53–70.

Milde, Julius 1853: Kritische Uebersicht der schlesischen Gefäss-Cryptogamen, mit besonderer Berücksichtigung der Equiseten. [W:] Denkschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens herausgegeben von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau: Verlag von Josef Max & Kompany, ss. 183–197.

Milde, Julius 1861: Uebersicht über die schlesische Laubmoos-Flora. Botanischer Zeit 19, ss. 1–48.

Mirek Zbigniew; Piękoś-Mirkowa, Halina; Zając, Adam; Zając, Maria (red.) 2020: Vascular plants of Poland: an annotated checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, ss. 526.

Mułenko, Wiesław; Holeksa, Jan (red.) 2018: Grzyby Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy.

Nalepka, Dorota; Walanus, Adam 2013: Western Carpathians isopollen map construction method. [W:] Andrzej Obidowicz, Ewa Madeyska, Charles Turner (red.), Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. Kraków: W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Science, ss. 31–33 + Appendix I: 165–166.

Neilreich, August 1866a: Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobahteten Gefässpflanzen nebst einer Pflanzengeographisen Uebersicht. Wien: Erster Theil. Pflanzengeografische Uebersicht. Wilhelm Braumüller, K.K. Hof- und Univeristätsbuchhändler, ss. VIII + 113.

Neilreich, August 1866b: Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobahteten Gefässpflanzen nebst einer Pflanzengeographisen Uebersicht. Zweiter Theil. Familien, gattungen und arten der flora von Ungarn und Slavonien. Wien: Wilhelm Braumüller, K.K. Hof- und Univeristätsbuchhändler, ss. XVI + 390.

Neilreich, August 1870: Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobahteten Gefässpflanzen. Nachträge und Verbessungen. Wien: Wilhelm Braumüller, K. K. Hof- und Univeristätsbuchhändler, ss. XI + 111.

Nowak, Janusz 1972: Problemy rozmieszczenia porostów (Lichenes) w polskich Beskidach Zachodnich (podokręg śląsko-babiogórski). Fragmenta Floristica et Geobotanica 18(1), ss. 45–143.

Nowak, Janusz 1998: Porosty Beskidów Wyspowego i Żywieckiego, Pasma Jałowca i Masywu Babiej Góry. Monographiae Botanicae 83, 3–131.

Obidowicz, Andrzej 2004: Holoceńska historia roślinności Babiej Góry. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 423–428.

Obidowicz, Andrzej 2013: History of palynological studies in the Polish part of the Western Carpathians. Remarks on pollen analysis at montane sites and the importance of research on modern pollen rain. [W:] Andrzej Obidowicz, Ewa Madeyska, Charles Turner (red.), Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. Kraków: W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Science, ss. 23–29.

Obidowicz, Andrzej 2018: Holoceńska historia roślinności Babiej Góry. [W:] Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 103–109.

Parusel, Jerzy B. 1985: Nowe stanowisko miesiącznicy trwałej Lunaria rediviva L. na Babiej Górze. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 6(1), ss. 5–10.

Parusel, Jerzy B. 1988: Stan zbadania zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 8(1987, 1), ss. 15–28.

Parusel, Jerzy B. 1989: Fitosocjologiczna charakterystyka świerczyn górnoreglowych na Babiej Górze. [W:] Štefan Korpeľ (red.), Stav, vývoj, produkčné schopnosti a funkčné využívanie lesov v oblasti Babej Hory a Pilska. Zborník referátov. Zvolen – Poznań – Kraków: Wyd. Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, ss. 58–69.

Parusel, Jerzy B. 1996: Mapa zbiorowisk roślinnych obszarów projektowanych do przyłączenia do Babiogórskiego Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej Nr 40, Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 12, ss. 169–174.

Parusel, Jerzy B. 2003: Leśne zbiorowiska roślinne i ich przestrzenne rozmieszczenie na obszarach projektowanych do włączenia w skład Babiogórskiego Parku Narodowego. Praca doktorska, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ss. 180, maszynopis.

Parusel, Jerzy B. 2005: Próba krytycznego przeglądu zbiorowisk leśnych wyróżnionych dotychczas w Paśmie Babiogórskim i na terenach sąsiednich. Natura Silesiae Superioris 8, (2004), ss. 101–132.

Parusel, Jerzy B. 2006a: Opracowanie ekofizjograficzne dla Rezerwatu Biosfery „Babia Góra” i terenów z nim sąsiadujących. Mysłowice, maszynopis, ss. 69.

Parusel, Jerzy B. 2006b: Szata roślinna i rys historyczny gospodarowania w lasach Babiogórskiego Parku Narodowego i na obszarach projektowanych do włączenia. Rocznik Babiogórski 8, ss. 199–208.

Parusel, Jerzy B. 2007a: Przyroda ożywiona. [W:] Opracowanie ekofizjograficzne dla rezerwatu biosfery Babia Góra i terenów z nim sąsiadujących. GFL/2328-2714-4829. “Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe”. Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 27–105.

Parusel, Jerzy B. 2007b: Zespół Bazzanio-Piceetum Br.-Bl. et Siss. 1939 w Beskidzie Śląskim i w Paśmie Babiogórskim (Beskid Żywiecki). Natura Silesiae Superioris 10 (2006), ss. 45–51.

Parusel, Jerzy B. 2007c: Rogownica alpejska Cerastium alpinum – babiogórski neoendemit? Zborník Oravského Múzea 21 (2004), ss. 139–156.

Parusel, Jerzy 2008: Rogownica alpejska Cerastium alpinum L. s. str. [W:] Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa (red.), Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ss. 118–120.

Parusel, Jerzy B. 2014: Cerastium alpinum L. Rogownica alpejska. [W:] Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, ss. 121–123.

Parusel, Jerzy B. 2014: Laserpitium latifolium L. Okrzyn jeleni. [W:] Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, ss. 368–370.

Parusel, Jerzy B; Kasprowicz, Marek; Holeksa, Jan 2004: Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków – Zawoja: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 429–475.

Parusel, Jerzy B.; Kasprowicz, Marek; Holeksa, Jan 2018: Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 111–153.

Parusel, Jerzy B.; Kasprowicz, Marek; Holeksa, Jan 2022: Zbiorowiska leśne. [W:] Jerzy Szwagrzyk (red.), Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego. „Monografie babiogórskie”. Zawoja – Kraków – Truskaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ss. 32–54.

Parusel, Jerzy B.; Lamorski, Tomasz 2022: Historia lasów Babiej Góry. [W:] Jerzy Szwagrzyk (red.), Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego. „Monografie babiogórskie”. Zawoja – Kraków – Truskaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ss. 55–71.

Parusel, Jerzy B.; Wika, Stanisław 2007: Searching of Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum subassciation at the Babia Góra Range. [W:] Stanisław Wika, Gabriela Woźniak (eds.), Threats, protection and transformation of vegetation of the Upper Silesia and adjacent areas. Katowice: University of Silesia, ss. 153–165.

Pawłowski, Jerzy 1987: Antoni Waga na Babiej Górze. Najstarsza relacja o Grubej Jodle. Prace Babiogórskie 7, ss. 69–70.

Pax, Ferdinand 1898: Grundzüge der Pflanzen Verbreitung in den Karpathen. Band I. Engler A., Drude O. (red.), Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien. II. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, ss. 269 + mapa.

Pax, Ferdinand 1905: Die Vegetation der Babia góra. Mitteilungen des Beskidenvereines 2, ss. 1–7.

Pax, Ferdinand 1908: Grundzüge der Pflanzen Verbreitung in den Karpathen. Band II. [W:] Engler A., Drude O. (red.), Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien. X. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, ss. 320.

Peter, Albert 1879: Ein Ausflug auf die Babia Gora. Oesterreichische Botanische Zeitschrift 29, ss. 23–29.

Pol, Wincenty 1851: Rzut oka na północne stoki Karpat. Kraków: Drukarnia Czasu, ss. 108.

Radwańska-Paryska, Zofia; Paryski, Witold Henryk 2004: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, ss. 1553 + tab.

Ralski, Edward 1931: Łąki, polany i hale pasma Babiej Góry. Prace Rolniczo-Leśne PAU 4, ss. 1–86.

Rehman, Antoni 1862: Die Gefäss-Kryptogamen von Westgalizien. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 12. II, ss. 841–848.

Rehman, Antoni 1864: O mchach i wątrobowcach Galicyi zachodniej i stosunku ich do ogółu roślinności. Osobne odbicie z 31go tomu Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Kraków, ss. 1–56 + przekrój.

Rehman, Antoni 1866: O roślinności Bieskidów Zachodnich. Rocznik cesarsko-królewskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 33, 3(10), ss. 198–223.

Rehman, Antoni 1879: Systematyczny przegląd porostów znalezionych dotąd w Galicyi zachodniej na podstawie własnych i cudzych spostrzeżeń. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 13 (2), ss. 1–66.

Reuss, Gustav 1853: Květena Slovenska čili Opis všech jednosnubných na Slovensku divorostaucích a mnohých zahradních zrostlin podle saustavy De Candolleovy. Banská Štávnica: Tiskiem Františka Lorbera, ss. 496.

Ruszkiewicz-Michalska, Małgorzata; Piskorski, Sebastian 2018: Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry. [W:] Wiesław Mułenko, Jan Holeksa (red.), Grzyby Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 21–46.

Rybniček, Kamil; Rybničkova Eliška 2002: Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years. Acta Palaeobotanica 42 (2), ss. 153–170.

Rzączyński, Gabriel 1721: Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magniducatus Litvaniae, Annexarumq; Provinciarum, In Tractatus XX Divisa: Ex Scriptoribus probatis, fervata primigenia eorum phrafi in locis plurimis, ex Μ. S. S. variis, Teftibus oculatis, relationibus fide dignis, experimentis, Desumpta. Sandomiriae: Typis Collegii Soc. JESU, ss. 456 + Index.

Rzączyński, Gabriel 1745: Auctuarium historiae naturalis curiosae Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithvaniae, annexarumque provinciarum. Gedani, ss. 504.

Sagorski, Ernst; Schneider, Gustav 1891: Flora der Centralkarpathen mit specieller Berücksichtigung der in der Hohen Tatra vorkommenden Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen nach eigenen und fremden Beobachtungen. I. Einleitung. Flora der Hohen tatra nach Standorten, ss. XVI + 210. II. Systematische Uebersicht und Beschreibung der in den Centralkarpaten vorkommenden Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen, ss. VII + 591+ Register I-LVI. Leipzig: Verlag von Eduard Kummer.

Sałata, Bogusław 1979: Ascomycetes, Protomycetales. [W:] Bogusław Sałata, Wanda Rudnicka-Jezierska (red.), Flora Polska. Grzyby 12. Warszawa – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 1–42.

Sałata, Bogusław 1985: Ascomycetes, Erisyphales. [W:] Bogusław Sałata, Wanda Rudnicka-Jezierska (red.), Flora Polska. Grzyby 15. Warszawa – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 1–246.

Schultes, Josef August 1809: Observationes botanicae in Linnei Species plantarum ex editione C. L. Willdenow. Oeniponti: Sumptibus Officinae Librariae Wagnerianae, ss. 219.

Schultes, Josef August 1814a: Österreichs Flora: ein Handbuch auf botanischen Excursionen; enthaltend eine kurze Beschreibung der in den Erbstaaten des österreichischen Kaiserthumes wildwachsenden Pflanzen. Wien: Erster Theil, C. Schaumburg und Compagnie, ss. 700.

Schultes, Josef August 1814b: Österreichs Flora: ein Handbuch auf botanischen Excursionen; enthaltend eine kurze Beschreibung der in den Erbstaaten des österreichischen Kaiserthumes wildwachsenden Pflanzen. Wien: Zweyter Theil, C. Schaumburg und Compagnie, ss. 577 + registry.

Sosnowski, Kazimierz 1923: Babia Góra. Wierchy 1, ss. 52–69.

Stachnowicz, Wojciech 2001: Flora naczyniowa orawskiego podnóża Babiej Góry (Beskid Wysoki) na tle form antropopresji. Praca doktorska (maszynopis). Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

Stachnowicz, Wojciech 2007: Role of vascular plant resources in the lower montane zone in relations to the flora of mountain and its adjacent area: the south base of Mt. Babia Góra (Western Carpathians). Biodiversity, Research and Conservation 5–8, ss. 31–53.

Stachurska-Swakoń, Alina 2009: Syntaxonomical revision of the communities with Rumex alpinus L. in the Carpathians. Phytocoenologia 39(2), ss. 217–234. DOI: 10.1127/0340-269X/2009/0039-0217. URL: https://doi.org/10.1127/0340-269X/2009/0039-0217.

Staszic, Stanisław 1815: O ziemiorodztwie Karpatow, i innych gor i rownin Polski. Warszawa: W Drukarni Rządowej, ss. 390 + rejestry + tablice.

Stebel, Adam 2004: Mchy Babiej Góry. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 357–378.

Stebel, Adam; Żarnowiec J., Vončina, Grzegorz 2018: Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry. [W:] Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 31–61.

Stec-Roupertowa, Wilhelmina 1936: Zapiski mikologiczne. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU 70, ss. 149–172.

Stein, Berthold 1872: Flechten der Babia Gora. Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg 14, ss. 94–97.

Stein, Berthold 1873: Über zwei in diesem Jahre von ihm botanische Excursionennach der Babia Gora. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 50 (1872), ss. 119–123.

Stuchlikowa, Barbara; Stuchlik, Leon 1962: Geobotaniczna charakterystyka pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8(3), ss. 229–396.

Suza, J. 1951: Lišejníky Babia Gory a vrchvišť v přilehlé Oravské pánvi (slovenské části). Věstník Klubu Příro-dovědeckého v Brně 29, ss. 147–156.

Sydow, von Abrecht 1830: Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch die Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den Central-Karpathen als Beitrag zur Characteristik dieser Gebirgsgegenden und ihrer Bewohner. Berlin: Dümmler, ss. 406 + mapa z przekrojem.

Syrennius, Szymon 1613: Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią… Cracovie, ss. 1540 + indeks + rejestr. (https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=44476; dostęp: 30.12.2021)

Szafer, Władysław (red.) 1963: Babiogórski Park Narodowy. Kraków: Wydawnictwa Popularnonaukowe. Zakład Ochrony Przyrody PAN.

Szafer, Władysław, Pawłowski, Bogumił; Kulczyński, Stanisław 1927: Zespoły roślin w Tatrach. Cz. III. Kościeliskiej. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B, Sciences Naturelles 1926 Suppl. 2, ss. 13–78.

Szontagh, Nicolao 1863: Enumeratio plantarum phanerogamicarum et cryptogamicarum vascularium comitatus Arvensis in Hungaria. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 13, ss. 1045–1098.

Szukalska, Dorota 2004: Phytosociological and ecological characteristics of plant communities occurring on dead trees in coniferous forests of the Babia Góra massif. [W:] Andrzej Brzeg, Maria Wojterska (eds.), Coniferous forest vegetation – differentiation, dynamics and transformations. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Biologia 69, ss. 225–232.

Szukalska, Dorota 2007: Plant communities on dead trees in forest of northern slopes of Babia Góra (Beskidy Mts.). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ss. 95 + 44 tabele.

Szwagrzyk, Jerzy (red.) 2022: Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego. „Monografie babiogórskie”. Zawoja – Kraków – Truskaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Szwed, Wojciech 1993: Pionowe zasięgi wybranych gatunków roślin naczyniowych wysokogórskich pięter masywu Babiej Góry (Beskid Zachodni). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią B 42, ss. 99–104.

Szwagrzyk, Jerzy; Holeksa, Jan; Musiałowicz, Włodzimierz 1999a: Projekt planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Operat ekosystemów leśnych i nieleśnych wraz z elementami ochrony gatunkowej roślin. Kraków, maszynopis.

Szwagrzyk, Jerzy; Holeksa, Jan; Musiałowicz, Włodzimierz 1999b: Projekt planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Operat ekosystemów leśnych i nieleśnych wraz z elementami ochrony gatunkowej roślin. Tabele fitosocjologiczne. Cz. I i II. Kraków, maszynopis.

Šomšak, Ladislav 1983: Spruce forests and fir-spruce communities of the western part of the Slovenské Beskydy and Oravska Magura Mountains. Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 18(2), ss. 137–160.

Trela, Jan 1929: Wahania górnej granicy lasu na Babiej Górze w świetle analizy pyłkowej. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 6(2), ss. 165–186.

Uziębło, Aldona 1996: Problemy występowania Petasitetum kablikiani na przykładzie masywu Babiej Góry – przyczyny i konsekwencje. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 40(12), ss. 195–198.

Uziębło, Aldona 2001: The processes of overgrowing with plants the gravel heaps formed after flash flood of 1997 in the Babiogorski National Park. Preliminary studies. Ekológia (Bratislava) 20, Supplement 4/2001, ss. 265–270.

Uziębło, Aldona 2007: Altitudinal distribution of the Petasitetum kablikiani phytocoenoses on the northern slopes of the Babia Góra massif (High Beskid, Western Carpathians). [W:] Stanisław Wika S, Gabriela Woźniak (eds.), Threats, protection and transformation of vegetation of the Upper Silesia and adjacent areas. KatowiceŁ University of Silesia, ss. 167–175.

Uziębło, Aldona 2011: Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 2886. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, ss. 233 + Annex I.

Uziębło, Aldona; Ciapała, Szymon 2006: Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne roślinności przypotokowej w masywie Babiej Góry. Ochrona Beskidów Zachodnich 1, ss. 93–103.

Uziębło, Aldona; Fojcik, Barbara; Kozik, Dariusz 2018: Ecological conditions of the altitudinal substitution of Petasites kablikianus and P. hybridus in the Polish Carpathians. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(3), sss: 3590 DOI: 10.5586/asbp.3590. URL: https://doi.org/10.5586/asbp.3590.

Walas, Jan 1933a: Roślinność Babiej Góry. Warszawa: Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Monografie Naukowe 2.

Walas, Jan 1933b: Die Pflanzenassoziationen der Babia Góra. Bulletin International de L'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B, Sciences Naturelles, 1932, 1, ss. 51–68.

Walas, Jan 1936: Szata roślinna Żywiecczyzny. Ziemia 26(1), ss. 9–15.

Węgrzyn, Michał 2002: Nowe stanowiska Fellhanera subtilis (Pilocarpaceae, Lichenes) na południu Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9, ss. 388–389.

Węgrzyn, Michał 2004: Porosty epifityczne, epiksyliczne i epigeiczne piętra kosodrzewiny na Babiej Górze. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2), ss. 123–131.

Wilczek, Zbigniew 2004: Nowe stanowisko Laserpitium archangelica (Apiaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(4), ss. 402–404.

Wimmer, Friedrich 1832: Flora von Schlesien. Berlin: August Rücker.

Wimmer, Friedrich; Grabowski, Heinrich 1827a: Flora Silesiae. Pars Prima. Cl. I.–X. Vratislaviae: Apud Guilelmum Theophilum Korn.

Wimmer, Frierdrich; Grabowski, Heinrich 1827b: Flora Silesiae. Pars Secunda. Vol. II. Cl. XVI.–XXII. Vratislaviae: Apud Guilelmum Theophilum Korn.

Wimmer, Friedrich; Grabowski, Heinrich 1829: Flora Silesiae. Pars Secunda. Vol. I. Cl. XI–XV. Vratislaviae: Apud Guilelmum Theophilum Korn.

Wojewoda, Władysław 1965: Notatki mikologiczne z Babiej Góry. I. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11 (2), ss. 339–353.

Wołoszczak, Eustachy 1897: O roślinności karpackiej między Dunajcem a granicą śląską. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej 32, ss. 1–45.

Wołoszyn, Bronisław W.; Jaworski, Andrzej; Szwagrzyk Jerzy 2004 (red.): Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy.

Zabierowski, Kazimierz 1983 (red.): Park Narodowy na Babiej Górze. Przyroda i Człowiek. Studia Naturae, ser. B, 29. Kraków: Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN.

Zapałowicz, Hugo 1880: Roślinność Babiej Góry pod względem geograficzno-botanicznym (z mapą, przekrojami i dodatkiem do flory Pilska, Policy i Makowskiej Góry). Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej PAU 14, ss. 79–251.

Zarzycki, Jan 1999: Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 45, ss. 1–97.

Zarzycki, Jan 2004: Roślinność polan reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, ss. 477–485.

Zarzycki, Jan 2018: Roślinność polan reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk (red.), Rośliny Babiej Góry. „Monografie babiogórskie”. Wrocław – Zawoja: Babiogórski Park Narodowy, ss. 155–163.

Zawadzki, Alexander 1835: Enumeratio plantarum Galiciæ et Bucowinae, oder die in Galizien und der Bukowina wildwachsenden Pflanzen mit genauer Angabe ihrer Standorte. Breslau: Wilhelm Gottlieb Korn, ss. 234.

Zimna, Jadwiga 1953: Rozmieszczenie rodzaju Cetraria Ach. w Polsce i krajach sąsiednich. Fragmenta Floristica et Geobotanica 1(2), ss. 48–68.

Zschacke, Hermann 1934: Epigloeaceae, Verrucariaceae und Dermatocarpaceae. [W:] A. Zahlbruckner (ed.), Rabenhorst’s Krytpogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 2, Aufl. 9(1/1). Leipzig: Akademische Verlagsanstalt, ss. 44–673.

Published

05-10-2023

How to Cite

Parusel, J. B. ., & Stachurska-Swakoń, A. . (2023). An Outline of Botanical and Mycological Research on Babia Góra Mt. Studia Historiae Scientiarum, 22, 473–507. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.013.17704

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND