The Communist Way: a Look upon Soviet Archaeology in Occupied Latvia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.010.15976

Abstract

This article examines the history of archaeology in Latvia during the Soviet occupation (1940–1941; 1944–1991), trying to understand the consequences brought in the field of archaeology by the single-party led experiment of communism. The research is based on archival studies and uses the historical method, source criticism and historiography. Author explains the nature of the prescribed theoretical and methodological guidelines as well as actual implications of the ‘communist way’ in archaeology. The article challenges the common belief that archaeology and prehistory were ideologically freer than other branches of history during the Soviet era.

References

LVA, corpus 2371, description 1. Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvijas Vēstures institūts. Vēsturiskā izziņa. 2004. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 1. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Institūta zinātniskā darba piecgades plāns no 1946. līdz 1950. gadam. 1946. g. LVA, corp. 2371, descr. 1, file 2. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Institūta zinātniskā darba plāns 1946. gadam. 1946. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 3. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Atskaite par institūta darbu 1946. gadā. 1946. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 4. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Institūta Sarakste ar zinātniskajām iestādēm un zinātniekiem zinātnes organizācijas darba jautājumos. 1946. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 9. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Atskaites par Latvijas senākās vēstures sektora darbu 1947. gadā. 1947. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 11. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Atskaites par Materiālās kultūras sektora darbu 1947. gadā. 1947. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 13. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Atskaites Institūta struktūras un darbības shēma, zinātniski pētnieciskā darba tēmas un problēmas. 1947.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 15. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Sarakste un izziņas vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanas jautājumā. 1947. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 23. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Institūta sociālistiskās saistības par godu Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 31. gadadienai. 1948. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 27. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Atskaites par ideoloģiskā darba uzlabošanu institūtā. 1948. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 30. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Atskaites par Materiālās kultūras sektora darbu 1948. gadā. 1948. g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 35. Latvijas Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Materiāli par institūta arheoloģiskajiem izrakumiem (studentu kolektīvās vēstules izskatīšanas sakarā). 20.06.48. -25.12.48.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 40. Institut istorii Akademii nauk Latvijskoj SSR. Protokoli zasedanij sektora materialnoj kulturi. 06.01.49. -13.12.49.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 54. Akademija nauk Latvijskoj SSR. Institut istorii. Dokladnije o rezultatah naucnih komandirovok na arheologiceskie raskopki. 1949.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 97. Akademija nauk Latvijskoj SSR. Institut istorii. Protokol III Respublikanskogo sovescanija arheologov ot 13 oktjabrja 1951 goda. 1951.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 180. Institut istorii Akademii nauk Latvijskoj SSR. Perepiska po organizacii i provedeniju arheologiceskih ekspedicij. 1954.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 210. Institut istorii Akademii nauk Latvijskoj SSR. Otchoti o rabote sektora arheologii za 1956 god. 1956.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 250. Institut istorii Akademii nauk Latvijskoj SSR. Otchoti o rabote sektora arheologii za 1959 god. 1959.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 296. Institut istorii Akademii nauk Latvijskoj SSR. Perepiska po organizacii i provedeniju arheologiceskih ekspedicij. 1962.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 344. Arheoloģijas un etnografijas sektora sēžu protokoli. 1968.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 359. Arheoloģijas un etnogrāfijas sektora arheologu grupas sēžu protokoli. 1969.12.03.-18.12.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 373. Arheoloģijas un etnogrāfijas sektora sēžu protokoli. 1970.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 517. Arheoloģijas un antropoloģijas nodaļas sēžu protokoli. 1980.g.

LVA, corp. 2371, descr. 1, file 645. Sarakste ar PSRS un ārzemju zinātniskajām organizācijām par piedalīšanos starptautiskās zinātniskās konferencēs. 1985.-1987.g.

PUBLISHED SOURCES

Anonymous 1951: Vissavienības komunistiskās (boļševiku) partijas vēsture. Īsais kurss. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība.

Artsikhovskii, Artemii Vladimirovich 1947: Vvedenie v arheologiju. 3rd Edition. Moscow: Gospolitizdat. (in Russian).

Artsikhovskii, Artemii Vladimirovich 1955: Osnovy arkheologii (Basics of Archaeology). 2nd Edition. Moscow: Gospolitizdat (in Russian).

Drīzulis, Aleksandrs 1952: Kā buržuaziskie nacionalisti viltoja Ledus kaujas nozīmi Latvijas vēsturē. [In:] K. Strazdiņš, ed. Buržuaziskie nacionalisti – Latvijas vēstures viltotāji. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība, pp. 41–50.

Engels, Friedrich 1884/1891: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Im Anschluß an Lewis H. Morgans Forschungen. Hottingen-Zürich. / English translation: Origins of the Family, Private Property, and the State. Preface to the Fourth Edition. URL: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/preface2.htm [accessed 27 June 2021].

Marx, Karl 1887: Capital. A Critique of Political Economy. Volume I. Book One: The Process of Production of Capital. Moscow: Progress Publishers. URL: https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf (accessed on 27 June 2021).

Marx, Karl; Engels, Friedrich 1848: Manifest der Kommunistischen Partei. London.

Moora, Harri 1952: Pirmatnējā kopienas iekārta un agrā feodālā sabiedrība Latvijas PSR teritorijā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Ravdonikas, Vladislav 1939: Istorija pervobitnogo obsestva. Leningrad: Izdanie Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta.

Saeima 2005. Deklarācija par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu./ Declaration on Condemnation of the Totalitarian Communist Occupation Regime Implemented in Latvia by the Union Of Soviet Socialist Republics. (translation). URL: https://www.saeima.lv/arhivs/en/Deklaracija_an.htm (accessed on 27 June 2021).

Strazdiņš, Kārlis 1952: Ievadam. [In:] K. Strazdiņš, ed. Buržuaziskie nacionalisti – Latvijas vēstures viltotāji. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība, pp. 3–15.

Šnore, Elvīra 1952: Pret buržuaziskām koncepcijām Latvijas archeoloģijā. [In:] K. Strazdiņš, ed. Buržuaziskie nacionalisti – Latvijas vēstures viltotāji. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība, pp. 31–39.

Zutis, Jānis 1948: Latvijas aizvēstures problemas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

STUDIES

Arnold, Bettina 1990: The past as propaganda: totalitarian archaeology in Nazi Germany. Antiquity 64 (244), pp. 464–478.

Arnold, Bettina 2006: ‘Arierdämmerung’: race and archaeology in Nazi Germany. World archaeology 38(1), pp. 8–31.

Bulkin, Vasily A.; Klejn, Leo S.; Lebedev, Gleb S. 1982: Attainments and problems of Soviet archaeology. World Archaeology 13(3), pp. 272–295.

Cerūzis, Raimonds 2015: Pieredzes apzināšana Centrāleiropas un Austrumeiropas represīvo iestāžu darbības izpētē un izvērtēšanā. [In:] K. Jarinovska, ed., Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas (ziņojumi starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija” 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepājā). VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 1. sēj. Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, pp. 326–362. URL: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/vdkkomisija/VDKkomisija_raksti_1sejums_Totalitarisma-sabiedribas-kontrole-un-represijas_2016-03-30marts.pdf (accessed on 28 December 2021).

Cimermane, Ieva 2005: Dažas atmiņu epizodes par manas mātes Elvīras Šņores darbu pēckara gados. [In:] “Arheoloģija un etnogrāfija” vol. 22. laidiens. Rīga: Zinātne, pp. 16–17. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37928/Arheologija_un_etnografija_22.ocr.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 27 June 2021).

Cornell, Per; Borelius, Ulf; Kresa, Dan; Backlund, Thomas 2008: Kossinna, the Nordische Gedanke, and Swedish Archaeology: Discourse and politics in German and Swedish archaeology 1900–1950. Current Swedish Archaeology 15–16, pp. 37–59.

Courtois, Stéphane 1999: Introduction: The Crimes of Communism. [In:] S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartošek, J.-L. Margolin, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. Cambridge: Harvard University Press, pp. 1–31.

Dragoman, Radu-Alexandru; Oanta-Marghitu, Sorin 2006: Archaeology in communist and post-communist Romania. Dacia 50, pp. 57–76.

Dragoman, Radu-Alexandru; Oanţă-Marghitu, Sorin 2017: Against capitalism: un unfinished archaeological manifesto. Caiete ARA 8, pp. 251–256.

Graudonis, Jānis 2008: Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts. Rīga: Zinātne.

Ivanovs, Aleksandrs 2005: Sovietization of Latvian Historiography 1944–1959: Overview. [In:] V. Nollendorfs, E. Oberländer, eds., The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940–1991: selected research of the Commission of the Historians of Latvia. Rīga: Institute of the History of Latvia, pp. 256–270.

Ruibal, Alfredo González; González, Pablo Alonso; Boado, Felipe Criado 2018: Against reactionary populism: towards a new public archaeology. Antiquity 92(362), pp. 507–515. DOI: 10.15184/aqy.2017.227

Klejn, Lev Samuilovich 2012: Soviet Archaeology: Trends, Schools, and History. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:osobl/9780199601356.001.0001.

Kohl, Philip L. 1998: Nationalism and archaeology: on the constructions of nations and the reconstructions of the remote past. Annual review of anthropology 27(1), pp. 223–246. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.27.1.223

Kołakowski, Leszek 2005: Main Currents of Marxism: The Founders – The Golden Age – The Breakdown. New York and London: W. W. Norton & Company.

Konsa, Marge 2006: Estonian Archaeology from 1991–2005. [In:] V. Lang, M. Laneman, eds., Archaeological research in Estonia 1865–2005. Tartu: University of Tartu Press, pp. 41–50.

Krekovič, Eduard; Bača, Martin 2013: Marxism, communism and Czechoslovak archaeology. Anthropologie 51(2), pp. 261–270.

Kluger, Anne 2020: Between pottery and politics? “Slavic archaeology” in communist Poland and East Germany and its interrelations with politics and ideology. A biographical-comparative approach. Studia Historiae Scientiarum 19, pp. 287–326. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.010.12566.

Lamberg-Karlovsky, Clifford Charles 1989: Archaeological Thought in America. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511558221.

Lang, Valter 2006: The History of Archaeological Research (up to the late 1980s). [In:] V. Lang, M. Laneman, eds., Archaeological research in Estonia 1865–2005. Tartu: University of Tartu Press, pp. 13–40.

Ligi, Priit 1993: National Romanticism in Archaeology: The Paradigm of Slavonic Colonization in North-West Russia. Fennoscandia archaeologica X, pp. 31–39.

Lozny, Ludomir R. 2017: Archaeology of the Communist Era: A Political History of Archaeology of the 20th Century. Switzerland: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-45108-4.

Mugurevics, Evalds 1999: The work of archaeologists from the Latvian Institute of History in post-war years (1946-1998). [In:] O. W. Jensen, H. Karlsson, A. Vijups, eds., Inside Latvian archaeology. Gotarc series A, Vol. 2, Göteborg: Novum Grafiska AB, pp. 141–151.

Mugurēvičs, Ēvalds 2010: Franča Baloža dzīves gājums un zinātniskā darbība. Arheoloģija un etnogrāfija 24. laidiens. Rīga: Zinātne, pp. 20–27.

Nuijten, Erwin 2016–2021: National-Socialist Archaeology in Europe and its Legacies. URL: https://www.niod.nl/en/projects/national-socialist-archaeology-europe-and-its-legacies (accessed on 28 December 2021).

Oras, Ester 2012: Contemporary Polities and Archaeology of Ethnicity in the Baltic Countries: Paradigms of History Writing, State Politics and Personalities in the Tradition of Archaeological Research. Archaeological Review from Cambridge 27(2), pp. 111–137.

Paberžytė, Ieva; Costopoulos, Andre 2009: The evolution of current trends in Lithuanian archaeology: Soviet past and post–Soviet present. Lietuvos Archeologija 35, pp. 95–116.

Reichenbach, Karin; Milosavljević, Monika; Broka-Lāce, Zenta 2021: Between Autochthonism, Marxism and Turboslavism: Concepts of Slavs and Slavic Origins Through Space and Time (178). [In:] K. Kleinová, ed., EAA 2021 Kiel, 6–11 Sept. Widening Horizons. Virtual Meeting. Abstract Book. Prague: European Association of Archaeologists, p. 178.

Resnick, Stephen A.; Richard D. Wolff 2013: Class theory and history: Capitalism and communism in the USSR. London and New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315023519.

Rozenvalds, Juris 2021: marksisms, ideoloģija. URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/88128-marksisms,-ideolo%C4%A3ija (accessed on 27 December 2021).

Sne, Andris 1999: Social archaeology in Latvia: a survey. [In:] O. W. Jensen, H. Karlsson, A. Vijups, eds., Inside Latvian archaeology. Gotarc series A, Vol. 2, Göteborg: Novum Grafiska AB, pp. 89–114.

Stamati, Iurie 2019: The Slavic Dossier, Medieval Archaeology in the Soviet Republic of Moldova between State Propaganda and Scholarly Endeavor. Leiden. Boston: Brill. DOI: 10.1163/9789004391437.

Strods, Heinrihs 2005: Sovietization of Latvia 1944–1991. [In:] V. Nollendorfs, E. Oberländer, eds., The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940–1991: selected research of the Commission of the Historians of Latvia. Rīga: Institute of the History of Latvia, pp. 209–227.

Kohl, Philip L. 1998: Nationalism and archaeology: on the constructions of nations and the reconstructions of the remote past. Annual review of anthropology 27(1), pp. 223–246. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.27.1.223

Kołakowski, Leszek 2005: Main Currents of Marxism: The Founders – The Golden Age – The Breakdown. New York and London: W. W. Norton & Company.

Konsa, Marge 2006: Estonian Archaeology from 1991–2005. [In:] V. Lang, M. Laneman, eds., Archaeological research in Estonia 1865–2005. Tartu: University of Tartu Press, pp. 41–50.

Krekovič, Eduard; Bača, Martin 2013: Marxism, communism and Czechoslovak archaeology. Anthropologie 51(2), pp. 261–270.

Kluger, Anne 2020: Between pottery and politics? “Slavic archaeology” in communist Poland and East Germany and its interrelations with politics and ideology. A biographical-comparative approach. Studia Historiae Scientiarum 19, pp. 287–326. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.010.12566.

Lamberg-Karlovsky, Clifford Charles 1989: Archaeological Thought in America. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511558221.

Lang, Valter 2006: The History of Archaeological Research (up to the late 1980s). [In:] V. Lang, M. Laneman, eds., Archaeological research in Estonia 1865–2005. Tartu: University of Tartu Press, pp. 13–40.

Ligi, Priit 1993: National Romanticism in Archaeology: The Paradigm of Slavonic Colonization in North-West Russia. Fennoscandia archaeologica X, pp. 31–39.

Lozny, Ludomir R. 2017: Archaeology of the Communist Era: A Political History of Archaeology of the 20th Century. Switzerland: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-45108-4.

Mugurevics, Evalds 1999: The work of archaeologists from the Latvian Institute of History in post-war years (1946-1998). [In:] O. W. Jensen, H. Karlsson, A. Vijups, eds., Inside Latvian archaeology. Gotarc series A, Vol. 2, Göteborg: Novum Grafiska AB, pp. 141–151.

Mugurēvičs, Ēvalds 2010: Franča Baloža dzīves gājums un zinātniskā darbība. Arheoloģija un etnogrāfija 24. laidiens. Rīga: Zinātne, pp. 20–27.

Nuijten, Erwin 2016–2021: National-Socialist Archaeology in Europe and its Legacies. URL: https://www.niod.nl/en/projects/national-socialist-archaeology-europe-and-its-legacies (accessed on 28 December 2021).

Oras, Ester 2012: Contemporary Polities and Archaeology of Ethnicity in the Baltic Countries: Paradigms of History Writing, State Politics and Personalities in the Tradition of Archaeological Research. Archaeological Review from Cambridge 27(2), pp. 111–137.

Paberžytė, Ieva; Costopoulos, Andre 2009: The evolution of current trends in Lithuanian archaeology: Soviet past and post–Soviet present. Lietuvos Archeologija 35, pp. 95–116.

Reichenbach, Karin; Milosavljević, Monika; Broka-Lāce, Zenta 2021: Between Autochthonism, Marxism and Turboslavism: Concepts of Slavs and Slavic Origins Through Space and Time (178). [In:] K. Kleinová, ed., EAA 2021 Kiel, 6–11 Sept. Widening Horizons. Virtual Meeting. Abstract Book. Prague: European Association of Archaeologists, p. 178.

Resnick, Stephen A.; Richard D. Wolff 2013: Class theory and history: Capitalism and communism in the USSR. London and New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315023519.

Rozenvalds, Juris 2021: marksisms, ideoloģija. URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/88128-marksisms,-ideolo%C4%A3ija (accessed on 27 December 2021).

Sne, Andris 1999: Social archaeology in Latvia: a survey. [In:] O. W. Jensen, H. Karlsson, A. Vijups, eds., Inside Latvian archaeology. Gotarc series A, Vol. 2, Göteborg: Novum Grafiska AB, pp. 89–114.

Stamati, Iurie 2019: The Slavic Dossier, Medieval Archaeology in the Soviet Republic of Moldova between State Propaganda and Scholarly Endeavor. Leiden. Boston: Brill. DOI: 10.1163/9789004391437.

Strods, Heinrihs 2005: Sovietization of Latvia 1944–1991. [In:] V. Nollendorfs, E. Oberländer, eds., The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940–1991: selected research of the Commission of the Historians of Latvia. Rīga: Institute of the History of Latvia, pp. 209–227.

Downloads

Published

26-08-2022

How to Cite

Broka-Lāce, Z. . (2022). The Communist Way: a Look upon Soviet Archaeology in Occupied Latvia. Studia Historiae Scientiarum, 21, 317–356. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.010.15976

Issue

Section

SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE