Samuel Dickstein and his publication on Ignacy Domeyko’s master’s dissertation (thesis) at University in Vilna

Authors

  • Juozas Banionis Vytautas Magnus University, K. Donelaičio str. 58, 44248, Kaunas (Vilnius-Kaunas, Lithuania)

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.003.12559

Keywords:

history of science in Central and Eastern Europe (Poland, Lithuania), Samuel Dickstein, Ignacy Domeyko, University of Vilna (Wilno, Vilnius), master’s thesis, history of differential calculus

Abstract

Samuel Dickstein founded the journal Wiadomości Matematyczne in Warszaw, of which he edited and published 47 volumes in the years 1897–1939. One of them (volume XXV, 1921) presented the scientific work (thesis) of the famous 19th century scholar and teacher – Ignacy Domeyko (1802–1889). It was written in 1822 to obtain a master’s degree in philosophy at University of Vilna (Wilno, now Vilnius). The original manuscript of I. Domeyko is has not been preserved.

This report reveals the circumstances and content of the master’s dissertation written by I. Domeyko.

Author Biography

Juozas Banionis, Vytautas Magnus University, K. Donelaičio str. 58, 44248, Kaunas (Vilnius-Kaunas, Lithuania)

References

ARCHIVAL MATERIALS

VUB RS (Manuscript Department of the Library of the University of Vilnius): f. 2, b. KC 328; f. 2, b. KC114.

PUBLISHED MATERIALS

Alma Mater Vilnensis 2012: Alma Mater Vilnensis. Vilniaus universiteto istorijos bruožai. (Highlights of Vilnius university history). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1056 pp.

Banionis, Juozas 2001: Matematinė mintis Lietuvoje (istorinė apžvalga iki 1832 m., (Mathematical thought in Lithuania. Historical overview unitil 1832). Vilnius: VPU leidykla, 68 pp. Available online: http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:4295851/datastreams/MAIN/content.

Banionis, Juozas 2002: Ignoto Domeikos magistro mokslinio darbo istorinė ir dalykinė analizė. / Ignotas Domeika 1802–1889. Gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą (Ignacy Domeyko 1802–1889. His life, works and contribution to science) / edit. A. Grigelis. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, pp. 117–126.

Banionis, Juozas 2014: Matematinės minties raida Lietuvoje. Nuo matematikos žinijos atsiradimo iki matematikos mokslo įsitvirtinimo. (The evolution of mathematical thought in Lithuania. The emergence of knowledge of mathematics to the Sciences of Mathematics qualifications). Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 324 pp.

Bieliński, Józef 1890: Stan nauk matematyczno-fizycznych za czasów Wszechnicy Wileńskiej. Szkic bibliograficzny. Prace Matematyczno-Fizyczne, pp. 265–432. Available online: http://matwbn-old.icm.edu.pl/ksiazki/pmf/pmf2/pmf2116.pdf.

Dianni, Jadwiga; Wachułka, Adam 1963: Tysiąc lat polskiej myśli matematyczniej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 285 pp.

Domeika, Ignotas 2017: Ignotas Domeika: geologas, mineralogas, kalnų inžinierius (Ignacy Domeyko: geologist, mineralogist, mining engineer) / Vilniaus universitetas, Lietuvos Ignoto Domeikos draugija / edit. A.Grigelis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 725 pp.

Domeyko, Ignacy 1921: Jak dotąd tłumaczono zasady rachunku różniczkowego i jak w dzisiejszym stanie matematyki należy je tłumaczyć / wyd. S. Dickstein. Warszawa, 47 pp. Available online: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=253424.

Domański, Czesław 2013; Samuel Dickstein (1851–1939). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 285, 2013, p.11–13. Available online: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10035/01-doma%c5%84ski.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Duda, Roman 1997: Stulecie Wiadomości Matematycznych. Wiadomości Matematyczne XXXIII, pp. 111–135. Available online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/download/4678/4252.

Flin, Piotr; Panko, Elena 2015. Stopnie naukowe w carskiej Rosji. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, pp. 269–272. Available online: http://pau.krakow. pl/PKHN-PAU/pkhnpau-XIV-2015-10.pdf. DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.010.5266.

Foryś, Urszula 2019: Początki Warszawskiej Szkoły Matematycznej. Available online (21.11.2019): http://www.deltami.edu.pl/temat/roznosci/historia_i_filozofia/2019/08/27/

Poczatki_Warszawskiej_Szkoly_Mat/.

Gečiauskas, Evaldas (Гячаускас, Э.) 1979: Математика в Вильнюсскм университете до 1832 г. (Mathematics at Vilnius University until 1832) Lietuvos matematikos rinkinys XIX, pp. 5–12.

Griškaitė, Reda 2000: Zbigniew Wójcik. Ignacy Domeyko: Litwa. Francja. Chile. Warszawa–Wrocław, 1995. Lietuvos istorijos metraštis, 1999 metai, Vilnius, pp. 284–285. [Review].

Lakoma, Ewa 2019: Samuel Dickstein. Available online: https://www.icmihistory.unito.it/portrait/dickstein.php.

Mleczko, Paweł 2018: Samuel Dickstein the Founder of Wiadomości Matematyczne.Wiadomości Matematyczne 48(2), pp. 331–334. Available online: https://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/article/view/342/346.

Ryn, Zdzisław Jan 2002: Ignacy Domeyko: Obywatel świata. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 691 pp.

Šenavičienė, Ieva 1991: Moksliniai laipsniai Vilniaus universiteto fizikos-matematikos mokslų fakultete 1803–1832 m. Lituanistika 4(8), pp. 43–57.

Vilniaus universiteto istorija, 1977: Vilniaus universiteto istorija. (History of Vilnius University). 1803–1940, t. 2, Vilnius: Mokslas, 344 pp.

Więsław, Witold 2002: Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza. Wiadomości matematyczne XXXVIII, pp. 139–177.

Więsław, Witold 2006: Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza. Archiwalia. Wiadomości matematyczne XLII, pp. 143–166.

Więsław, Witold 2007a: Prace magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Wileńskim w XIX wieku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52(3–4), pp. 241–262.

Available online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2007-t-52-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2007-t52-n3_4-s241-263/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2007-t52-n3_4-s241-263.pdf.

Więsław, Witold 2007b: Matematyka polska epoki Oświecenia. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 359 pp.

Wójcik, Zbigniew1995: Ignacy Domeiko. Litwa, Francja, Chile. Warzawa-Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Seria wydawnicza “Biblioteka Zesłańca”, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, 477 pp.

Downloads

Published

30-09-2020

How to Cite

Banionis, J. (2020). Samuel Dickstein and his publication on Ignacy Domeyko’s master’s dissertation (thesis) at University in Vilna. Studia Historiae Scientiarum, 19, 35–52. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.003.12559

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND