On Leon Petrażycki’s contribution to theory and philosophy of law

Authors

  • Jan Woleński Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.013.9333

Keywords:

Leon Petrażycki, legal theory, scientific theories, emotions, law, morality, legal politics

Abstract

Legal theory was the main field of Leon Petrażycki’s investigations. However, his interests also included philosophy, methodology, psychology and sociology. His views in these fields were non-trivial, not only as far as the cognitive horizon of his time was concerned, but also with regard to the present epoche. Particularly significant is the idea of politics of law, i.e. the investigation and prediction of social effects of legal systems.

Author Biography

Jan Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Rzeszów

References

Baum, Karl 1967: Leon Petrażycki und seine Schüler. Der Weg von der psychologischen zur soziologischen Rechtstheorie in der Petrażycki-Gruppe. Berlin: Duncker und Humblot.

Biernat, Anna 2001: Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje. Toruń: Adam Marszałek.

Delorme, Andrzej; Woleński, Jan 1984: Leon Petrażycki o znaczeniu przewidywań dla działalności praktycznej. Prakseologia 3–4, ss. 103–111.

Górecki, Jan (ed.) 1976: Sociology and Jurisprudence. Chicago: University of Illinois Press.

Habrat, Anna 2006: Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Habrat, Anna 2013: Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kotarbiński, Tadeusz 1961: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo.

Kowalski, Jerzy 1963: Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lande, Jerzy 1932: Leon Petrażycki. Przegląd Filozoficzny XXXV, ss. 3–33. Przedruk w: Lande 1959, ss. 559–612.

Lande, Jerzy 1959: Studia z filozofii prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lazari-Pawłowska, I. 1959: Tworzenie pojęć nauk humanistycznych według koncepcji Leona Petrażyckiego. [W:] Fragmenty Filozoficzne. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej w Uniwersytecie Warszawskim Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Seria druga. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 102–114.

Leszczyna, Henryk 1976: Petrażycki. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Licki, Jerzy 1985: Życie i twórczość Leona Petrażyckiego (opracował Andrzej Kojder). [W:] Petrażycki 1985, ss. XV–LXIII.

Leśniewski, Stanisław 1911/2015b: Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych. Przegląd Filozoficzny XIV, ss. 329–345. [Przedruk w:] Leśniewski 2015a, ss. 15–31.

Leśniewski, Stanisław 1913/2015c: Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka. Przegląd Filozoficzny XVII, ss. 3–41. [Przedruk w:] Leśniewski 2015a, ss. 183–222.

Leśniewski, Stanisław 2015a: Pisma zebrane. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Semper.

Motyka, Krzysztof 1993: Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opałek, Kazimierz (red.) 1969: Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo.

Ossowska, Maria 1947: Podstawy nauki o moralności. Warszawa: Czytelnik.

Petrażycki, Leon 1959: Wstęp do nauki prawa i moralności. [W:] Podstawy psychologii emocjonalnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Petrażycki, Leon 1959/1960: Teoria państwa i prawa w związku z teorią moralności. T. 1–2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Petrażycki, Leon 1968: Wstęp do nauki polityki prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Petrażycki, Leon 1985: O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Podgorac, Todor 1979: Leon Petražicki: O mogučnosti stvaranja nauke prawne (zakonodavne) na osnovi iskustveno-psichološkog izucavanja prava. Kragujevac: Pravni fakulteta.

Podgorac, Todor 1981: Teorija prava L. Petražickog (vidovi i podtrstve prava). Kragujevac: Pravni fakulteta.

Podgorac, Todor 1983: Pravna politika L. Petražickog. Na osnovi iskustveno-psichološkog izučavanja prava. Beograd: Markovič.

Poliakov, Andriej W.; Timoszina, Elena W. 2018: Petersburskaja szkoła filozofii prawa. K 150-letiju rożdienija Lwa Petrażickowo. Sankt Petersburg: Izdatielstwo Sankt-Petersburskowo Universitieta.

Woleński, Jan 1969: Metodologiczne dążenia Petrażyckiego a współczesna teoria nauki. [W:] Opałek 1969, ss. 161–172.

Woleński, Jan 2016/2017: Leon Petrażycki o prawie i moralności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2016/2017, ss. 171–182.

Znamierowski, Czesław 1922: Psychologistyczna teoria prawa. Analiza krytyczna. Przegląd Filozoficzny 25, ss. 1–78.

Published

12-12-2018

How to Cite

Woleński, J. (2018). On Leon Petrażycki’s contribution to theory and philosophy of law. Studia Historiae Scientiarum, 17, 365–389. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.013.9333

Issue

Section

SCIENCE BEYOND BORDERS