Santander Art and Culture Law Review
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Zespół redakcyjny

Prezydium Komitetu Redakcyjnego

dr Alicja Jagielska-Burduk
Uniwersytet Opolski

prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

dr Wojciech Szafrański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Andrzej Jakubowski
Polska Akademia Nauk

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Katarzyna Zalasińska
Uniwersytet Warszawski
- Prawo publiczne

prof. Derek Fincham
Houston College of Law, Stany Zjednoczone Ameryki
- Prawo prywatne międzynarodowe

dr Alessandro Chechi
Uniwersytet Genewski, Szwajcaria
- Rozwiązywanie sporów międzynarodowych

prof. Ivana Kunda
Uniwersytet w Rijece, Chorwacja
- Prawo własności intelektualnej i Internetu

Język polski
mgr Elżbieta Turzyńska

Język angielski
Claudia S. Quiñones Vilá