Santander Art and Culture Law Review
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Kontakt
SAACLR Editorial Board
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, Katowicka 87a 45-060 Opole

Główna osoba do kontaktu

Alicja Jagielska-Burduk

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna