Zespół redakcyjny

Przewodniczacy kolegium redakcyjnego: dr hab. Tomasz Scheffler, Uniwersytet Wrocławski;

Zastępca przewodniczącego kolegium: prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;

Sekretarz redakcji: dr Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski;

Redaktor językowy: Piotr Brodowski