Kontakt
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków, Polska

www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/

Główna osoba do kontaktu

Kontakt z Redakcją | Contact with Editors
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Telefon +48 12 664 52 91

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna | Technical Support