Panel Redakcyjny czasopisma „Prace Geograficzne”

O czasopiśmie

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego, do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych. W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Strona WWW   | ISSN 1644-3586  | e-ISSN 2083-3113 | Częstotliwość kwartalnik |  Punkty MNiSW: 70