Editorial Team

Editor-In-Chief

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Polska

List of Reviewers: PKHN PAU 14 (2015)

Prof. dr hab. Andrzej Banach, (retired worker) Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Prof. dr hab. Roman Duda, (retired worker) Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski; Wrocław, Polska

Dr hab. prof. URz Stanisław Domoradzki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów, Polska

Prof. dr hab. Julian Dybiec, (retired worker) Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Polska

Dr hab. Władysław Marek Kolasa, Instytut Nauk o Informacji, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Kraków, Polska

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Polska

Dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński, Zakład Informatologii, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Lublin, Polska

Dr. hab. Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Polska

Dr Zdzisław Pogoda, Zakład Historii Matematyki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Prof. PhD Margaret Stawiska-Friedland, Mathematical Reviews / MathSciNet, American Mathematical Society; Ann Arbor, MI, USA

Prof. PhD Roman Sznajder, Department of Mathematics, Bowie State University, Bowie, MD, USA

Prof. dr hab. Henryk Żaliński, (retired worker) Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Polska

List of Reviewers: PKHN PAU 13 (2014)

Prof. dr hab. Andrzej Banach, (retired worker) Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Dr Maria Baster-Grząślewicz, (retired worker) Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Polska

Dr Piotr Cybula, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Kraków, Polska

Prof. dr hab. Julian Dybiec, (retired worker) Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Prof. dr hab. Stanisław Grodziski, (retired worker) Katedra Historii Prawa Polskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Dr hab. prof. PAN Krzysztof Maślanka, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Polska

Ks. dr hab. Janusz Mączka, Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II; Kraków, Polska

Prof. dr hab. Tomasz Placek, Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Dr hab. Paweł Polak, Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska

Dr Jerzy Raciborski, Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Kraków, Polska

Dr hab. inż. Lucyna Rajchel, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza; Kraków, Polska

Dr hab. Jacek Rodzeń, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Kielce, Polska

Prof. dr hab. Waldemar Soszka, (retired worker) Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogicznego; Kraków, Polska

Dr hab. prof. PAN Andrzej J. Wójcik, Instytut Historii Nauki L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, (retired worker) Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Henryk Żaliński, (retired worker) Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Polska

List of Reviewers: PKHN PAU 12 (2013) & 11 (2012)

Prof. dr hab. Julian Dybiec, (retired worker) Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska

Dr hab. prof. PAN Krzysztof Maślanka, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Wojciech Narębski, (retired worker) Muzeum Ziemi PAN; Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Karolina Targosz, (retired worker) Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa – Kraków, Polska

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Polska

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, (retired worker) Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Polska