Przegląd Konstytucyjny

Panel Redakcyjny

Redaktor naczelny: Piotr Tuleja
Sekretarz redakcji: Monika Florczak-Wątor
 

Otwieramy nasze łamy dla autorów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ustrojową oraz prawami człowieka. Oprócz klasycznych zagadnień prawa konstytucyjnego zamierzamy zajmować się również zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania poszczególnych gałęzi prawa, filozofii prawa oraz teorii państwa i prawa, które wiążą się z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym. Pragniemy, by na łamach Przeglądu poruszane były wszystkie istotne problemy współczesnego konstytucjonalizmu.  

Strona WWW   |  ISSN 2544-2031  | Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 70

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie